روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

با بی‌تفاوتی بر کرونا غالب شده نمی‌توانیم

بی تفاوتی در برابر گسترش پاندمی کرونا بیش از این نباید ادامه یابد. در روز های اخیر نحوه‌ی برخورد ما با پدیده‌ی به نام کرونا به هیچ وجه مطلوب نبوده است و آنگونه که انتظار میرفت و انگونه که سکتور صحت کشور ودر راس وزارت صحت عامه از شهروندان توقع داشت، شیوع و انتشار این پاندمی خطرناک را جدی نگرفتند و  هدایات و دساتیر سکتور صحت کشور را در عمل تطبیق نکردند.

از همین جا بوده است که شیوع ویروس کرونا به شکل نگران کننده ای در حال گسترش است؛ به گونه ای که وزارت صحت عامه گسترش این ویروس را سرسام آور لقب داد. وزارت صحت عامه از ابتلای ۶۰۷ تن به این ویروس و مرگ ۱۹ تن از اثر بیماری ناشی از آلوده گی به این ویروس خبر داد و هشدار داد که اگر شهروندان در رعایت دستورات و هدایات این وزارت در مجادله علیه کرونا و پرهیز از تجمعات و همایش ها در شب وروز همکاری نکنند منتطر بحران ویک فاجعه ی انسانی در کشور باید بود. فاجعه ای که آنگاه هیچ کس نتواند دامنه ی پیامد های ناشی از آن را جمع کند.

همین اکنون هم که مقررات محدودیت گشت وگذار در چندین ولایت وبه ویژه شهر های بزرگ واز جمله در شهر کابل برای جلوگیری از اجتماعات وگردهمایی ها که زمینه انتقال ویروس از اشخاص آلوده به دیگران را تسهیل می کند، در جریان است؛ شهروندان حاضر نمی باشند که آن را مراعات کنند وپولیس مجبور به مداخله در تطبیق مقررات محدود کننده ی گشت و گذار شده واز دو سه روز بدینسو برای جلوگیری از گشت وگذار ونیز برای پیشگیری از اجتماعات وهمایش ها از زور کار بگیرد و مانع گشت وگذار وتجمعات افراد در سطح شهر گردد. آنگونه که دیده میشود شهروندان پروای انتقال ویروس کرونا از اشخاص مصاب به آن، به  دیگران را ندارند وبا این موضوع با بی تفاوتی برخورد می کنند. عملی که باعث گردش بیشتر ویروس و دوام عمر پاندمی کرونا در کشور می گردد.

نیاز است که با این پدیده عاقلانه برخورد شود وهر یک از شهروندان در برابر خطرات وتهدیداتی که به بار خواهد آمد  بی تفاوت باشند. ولو اینکه محدودیت گشت وگذار حد اقل برای برخی از شهروندان وبه ویژه کارگران روزمزد و دست فروشان مشکلاتی را در قبال خود دارد و پیامد های اقتصادی به بار می آورد؛ و اما ضرورت است که برای پایان دادن به این پاندمی خطر آفرین و کشنده با حوصله مندی این مقدار مشکلات را تحمل کنند ودر خانه بمانند و دستورات سکتور صحت عامه ی کشور را عملی کنند و نگذارند که شهروندان به کرونا مصاب شوند. مردم بدانند که این یک مسئولیت شرعی و میهنی شان است که از گسترش پاندمی کرونا پیشگیری کنند.

مسئولیت میهنی از آن جهت که بی احتیاطی وبی تفاوتی باعث بروز خطرات و تهدیدات نسبت به صحت و حیات هم میهنان شان می گردد ولازم است تا آنان راضی به این نشوند که زمینه ی مریضی آنان را فراهم کنند. مسئولیت شرعی از آن جهت که نباید اسباب مریضی و مرگ دیگران را فراهم کنیم. فقها گفته اند بر بنیاد احکام شرعی هر گاه کسی با علم بر اینکه  انتقال ویروس به دیگران ممکن است زمینه ی بیماری و به احتمال زیاد زمینه ی مرگ آنان را فراهم کند باز هم از آن پرهیز نکند وزمینه ی انتقال ویروس را فراهم بیاورد و اتفاقا به مرگ ویا حد اقل به زیان و ضرر دیگری منجر شود؛ حکم قتل عمد بر او مترتب می شود.

با این وصف نیاز است که با ماندن در خانه، پرهیز از گشت وگذار غیر ضروری در سطح شهر وجلوگیری از شکل دادن اجتماعات وهمایش وپذیرش دستورات وهدایات سکتور صحت در مجادله علیه ویروس کرونا همکاری کنیم. همه باید کمک کنیم که دامنه ی شیوع و انتشار بیشتر این ویروس جمع شود و پاندمی گرونا از گردش بماند. تجربه ی برخی کشور های دیگر واز جمله جمهوری خلق چین گواه آن است که میتوان ویروس کرونا را به صفر آورد وبرای همیشه شهروندان را از شر این پدیده ی کشنده وخطرناک نجات داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید