روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بازداشت چند تن به اتهام دستبرد به منابع طبیعی

شریعت: پنج تن در پکتیا به اتهام حفریات غیرقانونی در یک معدن سنگ‌های قیمتی، بازداشت شدند.

این افراد ناوقت دیروز درست هنگامی که مشغول حفریات و قاچاق سنگ‌های قیمتی از این معدن بودند، بازداشت شدند.

معدن سنگ‌های قیمتی دست کم سه سال پیش درساحه‌ی تیره‌ی شهر گردیز کشف شده است.

به اساس گزارش ها، از آن زمان، کاوشگران و قاچاقبران به گونه‌ی غیرقانونی اقدام به حفریات و قاچاق و فروش سنگ های قیمتی این معدن می کنند.

یک منبع پولیس پکتیا بازداشت پنج تن به اتهام حفریات در معدن سنگ‌های قیمتی و غارت این سنگ‌ها را تایید کرد.

او گفت که شش صد کیلوگرام سنگ‌های قیمتی از نزد این افراد به دست آمده است.

پولیس پکتیا، به فرصت طلب‌ها هشدار داد چنانچه اقدام به حفریات و دزدی سنگ های قیمتی از این معدن کنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

بر اساس یک خبر دیگر مردی در پکتیا به اتهام قطع و قاچاق درختان بازداشت شد.

به اساس گزارشها، این مرد ناوقت دیشب، با موتر باربری حامل چوب های درختان از مربوطات شهر گردیز مرکز پکتیا بازداشت شد.

یک منبع پولیس پکتیا تایید نمود که این مرد، چوب درختان را از خوست به شهر گردیز قاچاق کرده بود که بازداشت شد.

مرد بازداشت شده، به قطع درختان در خوست و قاچاق آن به شهر گردیز اعتراف کرده است.

پولیس پکتیا می گوید که بنا بر دستور عالیقدرامیرالمومنین، به کسی اجازه ی قطع جنگلات و درختان تازه را نمی دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید