روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ایران آمادۀ همکاری در بخش‌های صحی افغانستان است

شریعت: داکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه، دیروز در نشستی در رابطه به دستاوردهای سفرش به جمهوری اسلامی ایران توضیحات داد و آن را مثبت ارزیابی کرد .

در این نشست سرپرست وزارت صحت عامه، گفت که این وزارت یک بخش غیر سیاسی است و جدا از سیاست، امور خود را پیش می‌برد و برای مردم کشور خدمات صحی ارائه می کند.

وی افزود که هدف از سفرش به  جمهوری اسلامی ایران، اشتراک در نشست G5 و جلب همکاری ایران در بخش صحی با افغانستان است.

داکتر عباد گفت که در نشست کشور های افغانستان، ایران، پاکستان وعراق به اضافۀ سازمان صحی جهان (G5) در رابطه به کنترول و جلوگیری انتقال امراض ساری از یک کشور به کشوردیگر، همکاری‌های مشترک در راستای ارائه خدمات با کیفیت صحی برای مردمان کشورهای مذکور و همچنان تبادل تجارب و همکاری های صحی به منظور بهبود هرچه بیشتر وضیعت صحی، بحث صورت گرفت.

سرپرست وزارت صحت عامه گفت که در این سفر به منظور بهبود وضعیت بخش صحت کشور، در زمینۀ همکاری بخش صحی ایران با افغانستان، استفاده از تجارب مسلکی و معیارهای صحی آن کشور، با مسوولان بخش صحت آن کشور صحبت گردید.

وی افزود که همچنان در رابطه به بازنگری سیستم صحی و بهبود وضیعت صحی در افغانستان، فراهم آوری فرصت‌های ارتقای ظرفیت کارمندان بخش صحی کشور، حمایت از ایجاد مرکز ملی پلاسما درافغانستان، ایجاد بخش جراحی قلب بزرگ سالان، ارتقای ظرفیت پروگرام ملی کنترول سرطان و پیوند اعضا، برهمکاری آن کشور با وزارت صحت  تاکید شد.

داکتر عباد همچنان گفت که در جریان این سفر یک هفته‌یی از شماری شفاخانه ها، مراکزصحی، شرکت‌های دواسازی و تعداد از پوهنتون‌های علوم طبی در ایران دیدار نموده و همکاری این نهادها را با وزارت صحت عامه کشور جلب کرده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید