روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

 انتخابات یا صلح؛ کدام اولویت افغانستان است؟

  این سوال از دیر زمان مطرح بوده است. این سوال زمانی مطرح گردید که : همزمان با نشست های پی در پی هیئت مذاکره کننده ی امریکایی به ریاست زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ی وزارت امور خارجه ی ایالات متحده ی امریکا برای صلح افغانستان واعضای دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر برای یافتن راهی برای پایان خشونت ها ورسیدن به صلح، دوره ی رسمی کار حکومت وحدت ملی نظر به قانون اساسی به پایان رسید. که مطابق ماده ی شصت ویک قانون اساسی در اول ماه جوزای سال پنجم وپس از برگزاری انتخابات رییس جمهور جدید زمام امور کشور را به دست بگیرد.

    از آنجا که گفتگو های صلح میان امریکاییان وگروه طالبان در جریان بود واین احتمال که شاید به یک نتیجه ی مطلوب منتهی شود وگروه طالبان حاضر شوند با دولت افغانستان یکجا شوند وشانس خود را در زمینه رسیدن به قدرت سیاسی در کشور از طریق شرکت در انتخابات بیازمایند ویا بر بنیاد هر فرمول  دیگری آنان هم در کنار دولت قرار بگیرند؛ مطرح می گردید.

خیلی ها واز جمله شرکای خارجی افغانستان به نحوی نسبت  به تعویق افتادن انتخابات تا زمان روشن شدن سرنوشت گفتگو های صلح ابراز علاقه مندی می کردند.

   برخی از جریانات ویا شخصیت های سیاسی صریحا با برگزاری انتخابات مخالفت کرده وآن را به نحوی در مخالفت با صلح ونوعی سبوتاژ پروسه ی صلح از سوی حکومت وحدت ملی که بر برگزاری انتخابات مصر بود قلمداد می کردند ومی گفتند که نیاز نیست انتخابات برگزار شود وبه باور آنان برای پر کردن خلای قدرت  باید یک حکومت موقت زمام امور کشور را در دست گیرد تا پروسه ی صلح به یکجایی برسد وپس از آن انتخابات برگزار شود.

  اما دولت افغانستان از همان اول بر برگزاری انتخابات تاکید می کرد وآن را نه تنها در تضاد با روند صلح نمی دانست بلکه برگزاری انتخابات وانتقال قدرت سیاسی به یک حکومت منتخب را برای بقای جمهوریت، مردم سالاری ودموکراسی لازم ویک نیاز مبرم می دانست.

وبدون آن که یگانه راهی به سوی ایجاد یک دولت مشروع می باشد بقای دستاورد ها وارزش های مندرج قانون اساسی را نا ممکن می دانست.

   حالا که انتخابات برگزار شده وهمه گان در انتظار اعلام نتیجه ی آن می باشند وکمیسیون های انتخاباتی سرگرم تحلیل وارزیابی وجمعبندی آرا برای بیرون کردن نتیجه از آن می باشند وقرار آنچه که مسؤولان در این کمیسیون ها گفته عنقریب نتیجه ی ابتدایی انتخابات اعلام خواهد شد؛ این سوال همچنان باقی است وبرخی این فرضیه را مطرح می کنند که پروسه ی انتخابات در همین جا متوقف شود وبه قول آن ها ” حکومت مشارکت ملی انتخابات محور” با اشتراک ۱۸ تکت انتخاباتی به وجود آید. آنان استدلال می کنند که انتخابات پیچیده شده وکمیسیون ها توان مدیریت آن را از دست داده اند وحتا برخی مدعی شده اند که دیگر به کمیسیون ها اعتماد نه دارند ونتیجه ی را هم اگر اعلام کنند برای آن ها قابل قبول نیست.

   نماینده ی گی سازمان ملل متحد در افغانستان اما “تکمیل انتخابات با اعتبار را نقطه ی عطفی در تاریخ افغانستان دانسته” ونماینده ی ارشد این سازمان در افغانستان گفته که : با تکمیل شدن انتخابات معتبر ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ این انتخابات در تاریخ ایجاد یک نماینده گی سیستم سیاسی لحظه ای مهم خواهد بود. تادامیچی یاماموتو به روز دوشنبه ی هفته ی روان در جلسه ی شورای امنیت گفته است که : ” انتخابات ریاست جمهوری که به تاریخ ۲۸ سپتامبر برگزار شد نسبت به انتخابات گذشته در افغانستان بهبود قابل ملاحظه و شفافیت بیشتری داشته است“.

نماینده ی ملل متحد که نماینده ی خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان نیز می باشد با پذیرش اینکه این انتخابات بی مشکل هم نه بوده است، اما همچنان گفته که: استفاده از دستگاه های شناخت بایومتریک رای دهنده گان در تشخیص و جلوگیری از تقلب تا حد زیادی موثر بوده است و میکانیزم های جدید بررسی پروسه، نهاد های مدیریتی انتخاباتی را به تشخیص و از بین بردن رای های تقلبی قادر ساخت.

   تادامیچی یاماماتو، نماینده ی خاص ملل متحد در افغانستان هنگام ارایه ی گزارش سالانه خود در جلسه شورای امنیت، از تمام طرف های دخیل در انتخابات خواسته تا اجازه دهند که نهادهای انتخاباتی به صورت کامل مسؤلیت شان را به شمول رسیده گی به تمام شکایات از طریق راه های قانونی و رسمی، انجام دهند. او همچنان گفته: “وقتی که در مطابقت به قانون به شکایات انتخاباتی رسیده گی شد، من از کاندیدان وحامیان شان می خواهم که نتیجه ی آن را بپذیرند.”

   یاماموتو همچنان گفته: “نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری هر چه که باشد، صلح موضوع فوق العاده مهمی برای اداره ی جدید خواهد بود.” وی افزوده: “حتی در حالیکه در انتظار نتایج هستیم، تلاش ها برای صلح متوقف نشده است.”وی تاکید کرده که تلاش ها نشان دهنده ی اشتیاق شدید همه، مخصوصا مردم افغانستان برای صلح می باشد.

   نماینده ملل متحد گفته : “در جریان تلاش های گذشته در پروسه ی صلح شماری موضوعات مهم نمایان شد که برای پیشرفت قابل ملاحظه، رسیده گی به آنها ضروری است.” وافزوده : “این موضوعات شامل محو خشونت، آتش بس و همچنان یافتن راه های قابل قبول برای حفظ دست آوردها در بخش های حقوق بشر، عدالت و حکومتداری می باشد.” یاماموتو گفته است: ضروری است که حکومت جدید میکانیزم های همه شمول را ایجاد نماید که نظریات و منافع تمام اقشار افغانستان به شمول زنان و جوانان در آن انعکاس بیابد و بر اهمیت هماهنگی تمام تلاش های صلح جهت ایجاد تشریک مساعی تاکید نمود. او در پایان تاکید نموده: از آنجاییکه افغانستان در انتظار یک حکومت جدید می باشد، این کشور و همکاران بین المللی اش، فرصتی دارند تا به چالش های افغانستان رسیده گی کنند و “دلایل معقول” را برای ساختن آینده ای بهتر برای کشور بهبود بخشند.

او گفته: “موضوعات اصلی صلح، انکشاف، از بین بردن فقر، حقوق بشر و پاسخگویی می باشند.” وی افزود: “برای موفقیت کشور در رسیدگی به این موضوعات در سال های آینده، هدف عاجل، برگزاری انتخابات معتبراست که نتیجه ی آن اراده ی واقعی مردم افغانستان را منعکس بسازد و برای اکثریت گروه های ذینفع به خصوص کاندیدان قابل قبول باشد.”

   این همه تاکیدی است بر صحت موضعگیری دولت افغانستان در گذشته ونیز در حال حاضر که پیوسته تاکید کرده : صلح وانتخابات هر دو برای افغانستان مهم است. واین دو در تضاد هم نه می باشد. ونه یکی جای دیگری را پر میکند. دولت افغانستان همیشه بر این تاکید کرده است که پروسه ی انتخابات همزمان با پروسه ی صلح به پیش برده شود.

زیرا بدون برگزاری انتخابات که پیش نیاز شکلگیری یک دولت وزعامت مشروع برای افغانستان که مورد نیاز پیشرفت ها برای رسیدن به صلح دایمی وپایدار می باشد؛ به هیچ وجه به یک صلح قابل قبول مردم افغانستان نه میتوان رسید. چون در نبود یک دولت مشروع ومنتخب نه روند صلح به گونه ی درست به پیش برده می شود ونه فیصله ها وتصامیمی که قرار است اتخاذ شود ضمانت اجرایی وعملی شدن می داشته باشد.

   در حال حاضر که کار باز شماری وتفتیش مراکز رای دهی در ولایات به پایان رسیده ونتایج آن گرداوری شده وقرار است به زودی وارد دیتابیس مرکز ملی نتایج گردیده وکمیسیون مستقل انتخابات سرگرم ارزیابی وتحلیل ان به غرض آماده سازی نتایج ابتدایی واعلام آن می باشد همانگونه که نماینده ی سازمان ملل متحد گفته است اجازه دهیم که این روند را البته با در نظرداشت قوانین وطرز العمل ها ( قواعد بازی)، تکمیل کند ونتایج انتخابات با شفافیت وعدالت معلوم ومشخص واعلام شود.

تا بر بنیاد آن حکومت مشروع و منتخب بعدی شکل بگیرد.

   همانگونه که تاکید شد برای اینکه پروسه ی صلح با جدیت وموثریت به پیش برود وسرانجام به پایان خشونت ها در افغانستان منجر شود ودر عین زمان از دستاورد ها وارزش های جامعه ی افغانی حراست و پاسداشت شود وفیصله ها وتصامیمی که قرار است اتخاذ شود به یک چنین حکومتی نیاز مبرم وضرورت اشد احساس می گردد. حکومتی که به قول نماینده ی سازمان ملل متحد: میکانیزم های همه شمول را ایجاد نماید که نظریات و منافع تمام اقشار افغانستان به شمول زنان و جوانان در آن انعکاس بیابد و بر اهمیت هماهنگی تمام تلاش های صلح جهت ایجاد تشریک مساعی تاکید نماید

   ایجاب آن را می کند که همه ی اطراف دخیل ونیز ذی نفع انتخابات به شمول تیم های انتخاباتی از خود خویشتنداری نشان دهند وبگذارند که کمیسیون ها کار های خود را در روشنی قانون وطرز العمل های موجود در پروسه ی انتخابات، تکمیل کرده ونتایج انتخابات را به گونه ی شفاف ترتیب واعلام کنند. تکت های انتخاباتی باید این آماده گی را داشته باشند که برایند ونتایج انتخابات را بپذیرند.

    انتخابات یگانه راه شکلگیری یک دولت وزعامت سیاسی در کشور است. چیزی که نیاز اشد رسیدن به صلح پایدار ودایمی در افغانستان است. موجودیت یک دولت مشروع وقانونی برای رسیدن به صلح پایدار و تامین ثبات دایمی در افغانستان می باشد.

عنابی

ممکن است شما دوست داشته باشید