روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

امضای تفاهمنامه میان وزارت‌های معارف و مخابرات: معاشات معلمان از طریق تیلفون‌همراه پرداخت می‌شود

براساس تفاهمنامه‌ای که میان وزارت‌های معارف و مخابرات به امضا رسید، قرار است پس از این معاشات معلمان و کارمندان وزارت معارف از طریق تیلفون همراه پرداخت شود.

  وزارت‌های مخابرات و معارف روز سه‌شنبه (۱۷ میزان) طی یک نشست مشترک خبری در کابل تفاهمنامه‌ی پرداخت معاشات معلمان از طریق تلفن‌های همراه را امضا کردند.

براساس این تفاهمنامه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با امضای قراردادهای جداگانه با شرکت‌های مخابراتی روشن، افغان بیسیم و سلام متعهد شده است تا پرسونل معارف را بایومتریک نموده معاشات معلمان را پس از اجرا ازطریق تیلفون‌های همراه پرداخت نماید.

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این نشست خبری گفت که روند بایومتریک پرسونل معارف که برای هر کارمند ۷۰ تا ۱۲۰ افغانی هزینه خواهد داشت از روزهای بعد آغاز خواهد شد.

آریوبی افزود که پس از ختم پروسه ثبت بایومتریک پرسونل معارف با توجه به آنکه گوشی‌های همراه در سراسر کشور قابل دسترس است، معلمین از طریق شرکت‌های مخابراتی روشن، افغان بیسیم و سلام از اجرای معاشات‌شان اطلاع حاصل کرده و بدون دخالت معتمدین خواهند توانست از نزدیک‌ترین نمایندگی بانک‌ها معاش دریافت کنند.

وی سیستم پرداخت معاشات از طریق تلفون‌های همراه را یک سیستم کم هزینه و موفق درمنطقه خوانده گفت که پیش از این پروسه امتحانی این سیستم در سه ولایت کشور به موفقیت اجرا شده است.

همچنان میرویس بلخی وزیر معارف نیز تطبیق سیستم پرداخت معاشات معلمین از طریق تیلفن‌های همراه را یک گام اصلاحی در سکتور معارف عنوان کرد.

آقای بلخی گفت که تاکنون به دلیل برقراری سیستم‌های سنتی پرداخت معاشات همچون سیستم معتمدی معاشات سر وقت به دسترس معلمین و پرسونل معارف در نواحی دور دست نرسیده و درمسیر به نام‌های مختلف پول‌های غیر مجاز از معلمین دریافت می‌شد.

وی سیستم سنتی معتمدی در اجرای معاشات را اصلاح پذیر ندانسته گفت که وزارت معارف در صدد حذف تدریجی این سیستم بر آمده و با تطبیق “مبایل منی” یا سیستم پرداخت معاشات از طریق تیلفون می‌خواهد روند اجرای معاشات معلمان را تسریع ببخشد.

آقای بلخی ده سال پیشرو را که به گفته وی دهه‌ی معارف یاد شده است فرصتی برای بروز اصلاحات و معیاری سازی معارف خوانده تاکید کرد که برنامه‌های مختلف اصلاحی در این وزارت روی دست گرفته خواهد شد.

وزیر معارف هر چند از معیاری نبودن معارف افغانستان در سطحی که کشورهای همسایه قرار دارند انتقاد کرد، اما گفت که با سیستم تکنالوژیکی که امروزه وارده بازار شده، معارف افغانستان بدون آنکه یک مسیر طویل برای معیاری شدن را بپیماید می‌تواند به انکشاف دست یابد.

گفتنی است که روند پرداخت معاشات معلمین که از چندی به این سو بانکی شده است به دلیل کمبود دسترسی مردم در ساحات دور دست به نمایندگی بانک‌ها باعث دخالت معتمدین در این روند شده و با فساد و سکتگی‌های جدی مواجه است.

ممکن است شما دوست داشته باشید