روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

امارت اسلامی افغانستان متعهد به رشد و توسعۀ بانکداری اسلامی در کشور است

به ریاست نوراحمد آغا معاون اول د افغانستان بانک، جلسۀ بورد نظارت شرعی د افغانستان بانک برگزار شد.

د افغانستان بانک امروز با نشرخبرنامه‌یی گفته است که در این جلسه در رابطه به موضوعات مختلف مربوط به بانکداری اسلامی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه معاون اول د افغانستان بانک گفت که امارت اسلامی افغانستان متعهد به رشد و توسعه بانکداری اسلامی در کشور است و در این زمینه از هیچگونه تلاش و همکاری با بورد نظارت شرعی دریغ نخواهد ورزید.

وی افزود که کار روی ایجاد تکافل در کشور جریان دارد که با ایجاد آن بانکداری اسلامی بیشتر از هر وقت دیگر توسعه خواهد یافت و مردم با اطمینان کامل به سرمایه‌گذاری در آن رو خواهند آورد.

گفتنی است که در این جلسه، پالیسی مضاربۀ شماری از بانکهای تجارتی و دیگر موارد مرتبط به بانکداری اسلامی نیز به بحث گرفته شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید