روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افزایش چشمگیر عواید مستوفیت ولایت بلخ

مستوفیت ولایت بلخ در طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ بیشتر از پلان داده شده مبلغ یک ملیارد و یکصد و چهل و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار افغانی عواید جمع آوری نموده است.

این در حالی است که از سوی وزارت مالیه برای این اداره نه صد و هشتاد و نه میلیون دو صد و چهار هزار چهار صد و نه افغانی پلان داده شده بود.

حاجی نثار احمد آمر عواید مستوفیت ولایت بلخ می‌گوید: بعد از حاکمیت امارت اسلامی در ولایت بلخ تمام بخش‌های اداره مستوفیت ولایت بلخ فعال است و این اداره در بخش جمع آوری عواید با جدیت تمام تلاش می نمایند. به گفتۀ وی تمام پرسونل اداره مستوفیت ولایت بلخ به وظایف شان حاضرند و خدمات به طور منظم ارائه می‌شود.

آمر عواید مستوفیت بلخ  می‌گوید که عواید مالیاتی این اداره شامل بخشهایی: تکس‌ها و محصولات، ترانسپورت، عواید املاکی، عواید اصناف، مالیات تجار و واردات و صادرات است می باشد.

در طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ کارمندان بخش عواید ما توانستند بیشتر از پلان داده شده مقام وزارت مالیه مبلغ یک ملیارد و یکصد و چهل هشت ملیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار افغانی عواید جمع آوری نموده است. همچنان در ماه اول ۱۴۰۱ طبق راپور بخش جمع آوری عواید در حدود بیشتر از هشتاد و نو میلیون افعانی عواید جمع آوری گردیده است.

آمر عواید مستوفیت ولایت بلخ می افزاید: معاشات تمام کارمندان دولت به شمول شهدا و معلولین از طریق مستوفیت قابل اجرا میباشد و معاشات به شکل ماهوار قایل اجرا میباشد. به گفتۀ این کارمند مستوفیت بلخ؛ تنها راه که باعث ارائه خدمات به شهروندان و پیشرفت یک کشور می گردد تادیه مالیات از سوی باشنده گان یک کشور می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید