روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

افزایش روز افزون حضور گردشگران خارجی در افغانستان

شریعت: همزمان با برقراری امنیت و ثبات در افغانستان در کنار پیشرفت‌های دیگر، بازدید گردشگران خارجی از افغانستان نیز افزایش یافته است.

اخیراً چهار گردشگر ایرانی سوار با موترسایکل به منظور بازدید از مناظر طبیعی و بناهای تاریخی به افغانستان آمده اند.

این گردشگران، پس از بازدید از بخش‌هایی افغانستان اکنون در قندهار به سر می برند.

یکی از این گردشگران می‌گوید:” اکنون امنیت د رسرتاسر افغانستان تأمین است و می شود از مناظر طبیعی زیبا و ساحات باستانی آن دیدن کرد.”

این گردشگران می‌گویند: افغانان را بیشتر از آنچه شنیده بودند مهمان نواز یافتند وهمچنان قصد دارند پس از قندهار عازم کابل و مزارشریف شوند.

با تامین امنیت سرتاسری در افغانستان، روزتا روز برمیزان حضور گردشگران خارجی افزوده می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید