روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اعلامیه‌ی وزارت اطلاعات و فرهنگ

تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مطالبی را پیرامون وضعیت منار جام به نشر رسانیده اند که نیاز به توضیح دارد. مبرهن است که در بهار سال ۱۳۹۸ سیلابی که در صد سال اخیر سابقه نداشت، از دریای جام و هریرود سرازیر شد و باعث تخریب قسمتی از دیوارهای استنادی محافظتی مسیر دریای جام و هریرود و پر شدن بستر دو دریا از مواد رسوبی سیلاب در اطراف منار جام گردید.

وزارت اطلاعات و فرهنگ به محض اطلاع از این حادثۀ غیر مترقبه، دست به کار شده و به شکل عاجل با مصرف دوصد هزار افغانی از بودجه وزارت، در ظرف ۴ روز با استخدام هشتصد تن کارگر و با نظارت مقام محترم ولایت غور، مسیر آب را از قسمت های بدنۀ منار به سمت اصلی آن جهت داده و منار را از خطر عینی سیلاب محفوظ گردانید.

متاسفانه بعد از سرازیر شدن سیلاب مذکور، وضعیت امنیتی ساحات اطراف منار جام به وخامت گرایید و زمینۀ کارهای بعدی در این مدت مساعد نشد. در این مدت که وضعیت امنیتی در آن ساحه خراب بود، وزارت اطلاعات و فرهنگ با درنظر داشت تصاویر و ویدیو های ارسال شده از ساحه بعد از حادثه، به پروژه سازی جهت پاک کاری بستر دریا از مواد رسوبی و ترمیم و اعمار دیوار های استنادی تخریب شده در مسیر دریاها اقدام نمود تا به مجرد بهتر شدن وضعیت امنیتی، به مرحله اجرا گذاشته شود و با استفاده ازاین فرصت مصارف تخمینی پروژه را از طریق وزار ت محترم مالیه که حدود ۸.۵ میلیون افغانی می شود تدارک دید.

خوشبختانه در هفته اول ماه دلو، وضعیت امنیتی بهبود یافت و با نظرداشت این فرصت وزارت اطلاعات و فرهنگ، پروژۀ ترتیب شده را با یکی از شرکت های ساختمانی به تاریخ ۲۲ دلو ۱۳۹۸ قرارداد نمود و کار عملی انتقال وسایط مورد ضرورت پروژه آغاز گردیده است. با عملی شدن این پروژه، تهدیدات سیلاب به شکل عاجل از این منار رفع میگردد. تلاش پیهم در پاک کاری بستر دو دریای(هریرود و جام) از رسوبات سیلاب مذکور ادامه داشته و مردم شریف خویش را از پیشرفت کارهای قرارداد شده و پروژه های بعدی وقتاً فوقتاً در جریان خواهیم گذاشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید