روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

آگاهان: نظام‌ها در سایه  همکـاری مــردم به بالندگی می‌رسند

اسفندیار

مردم تکیه گاه مطمئن نظام های سیاسی به شمار می‌روند. پشتوانه مردمی، یک نظام را از خطرات بیمه می کند. دولت‌مردان یک نظام کار آمد، خدمت‌گاران مردم استند. آنان به نمایندگی از مردم به حل و فصل امور می‌پردازند. صداقت در این نوع نظام‌ها سبب می‌شود تا مردم اطمینان هر چه بیشتر حاصل کنند که دولتمردان در راستای فلاح و رستکاری آنها تلاش می‌کنند و مسایل امور را به خوبی به پیش می‌برند.

نظام امارت اسلامی نیز از همین دسته‌نظام‌های است که پیوسته خود را در خدمت مردم می‌داند و تمام تلاش وکوشش دولت‌مردان ورهبران حکومت امارت اسلامی این است که زمینۀ رفاه، امنیت وآسایش شهروندان را برابر کند. اهداف جامعه ما را تحقق ببخشند وکشور را به سوی فردا های روشن وآینده سعادت‌مند ببرند.

از سوی هم حمایت مردم از نظام موجود، ضامن موفقیت وکامیابی حکومت در تحقق اهدافش که همانا نجات وترقی کشور وتامین رفاه و امن برای مردم وشهروندان است،
می باشد. حکومت می خواهد؛ کشور دیگر درگیر جنگ‌های فرسایشی نباشد، وحدت و همدلی در میان مردم نهادینه شود، اقتصاد رونق بگیرد ،آبادانی و اعمار کشور به عنوان یک برنامه دراز مدت عملی شود وسر انجام کشور از منجلاب مشکلات وچالش های فرا روی خود بیرون رود، این همه، وقتی امکان تحقق می یابد که مردم و شهروندان هم احساس مسئوولیت کنند وهم دست در دست حکومت دهد و تمام توان وظرفیت ملی موجود در این راستا به کار گرفته شود. زیرا بدون حمایت مردم، خیلی دشوار و حتی نا ممکن است که حکومت‌ به این اهداف نایل گردد.

آگاهان به این باور اند که پشتوانه مردمی نظام در همه عرصه ها تعیین کننده است. چون همیشه شهروندان ومردم در هر زمینه‌ حکومت را در رسیدن به اهداف ومقاصدش در هدایت کشور وجامعه به سوی سعادت، نیک بختی، رفاه وآسایش مدد و مساعدت می‌رساند.

با این حال دیده می‌شود که حکومت امارت اسلامی حمایت قاطع مردم را با خود دارد و در یک سال گذشته از پیچ وخم زمانه عبور وبا حوادث ناگوار مقابله وبحران ها وچالش های را با قامت رسا از پیش رو برداشته واینک قوی تر از همیشه به سوی اهداف خود در حرکت می‌باشد که این از برکت حمایت وپشتیبانی مردم بوده است. بدون شک مردم و شهروندان از نظام موجود که در واقع تحقق دهنده آرمان‌ها وآرزو های خود می‌دانند به مثابه مردمک چشم خود حفاظت ونگهداری خواهند کرد ودر راه رسیدن به اهداف ومقاصدش کمک ومساعدت خواهد نمود.

محمد ناصر صالحی اگاه مسائل اجتماعى می‌گوید که بقا و دوام حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی وابسته به حمایت مردم است و هر نظامی که به خاطر رفاه و آسایش مردم تلاش کند بدون شک حمایت و همکاری مردم را با خود خواهد داشت.

به گفته آقای صالحی حکومت قبلی در افغانستان حمایت مردمی را به همراه نداشت و هر سال فاصله میان مردم و حکومت بیشتر می‌شد و همین‌طور پیوسته به شدت انزجار مردم از نظام افزوده می‌شد تا اینکه حکومت از هم فرو پاشید. اما در کنار آن مردم نیز متحمل رنج‌های بی‌شماری شدند. امروزه تمام نا به سامانی‌ها و مشکلات موجود که دامن‌گیر جامعه است محصول و  نتیجه بی‌کفایتی حکومت‌گذشته در دو دهه اخیر است، چون سران آن حکومت اندکترین اراده خدمت به مردم را  نداشتند و تعهد خدمت به وطن در ضمیر شان وجود نداشت. در بیست سال گذشته ملیاردها دالر به نام مردم رنج‌دیده به این کشور سرازیر شد و اندک کار بنیادی برای مردم صورت نگرفت. همه کمک‌ها حیف و میل شدند؛ نصف شان از طریق انجوها خارجی دوباره از وطن خارج شد و نصف دیگرش را سران حکومت فساد پیشه غارت کردند و خویش خوری نمودند و حتی در روز سقوط ننگین شان نیز دست از دزدی بیت المال بر نداشتند و با فرار شان پول مردم بیچاره را با خود بردند. بناً تجربه ثابت کرده است و تاریخ نشان می‌دهد هر نظامی که حمایت مردم را با خود نداشته باشد دیر یا زود محکوم به شکست است، چون ما شاهد بودیم که بیست سال پیش هیچ کسی باور نمی‌کرد که حکومتی که به حمایت بزرگترین قدرت جهان در افغانستان بنا نهاده شده بود سقوط کند، ولی ما دیدیم که هیچ قدرت بزرگتر از قدرت مردم نبود و نیست. چندین بار قدرت‌های جهان در افغانستان بخت آزمایی کرده اند و هیچ‌گاه نتوانستند در عدم حمایت مردم جلوی سقوط نظام های دست نشانده شان را بگیرند.

آقای صالحی افزود، اکنون خوشبختانه دست خارجی‌ها از وطن کوتاه شده و این فرصت بزرگی است برای مردم و حکومت امارت اسلامی تا با همکاری و هم‌نوای یکدیگر کشور را بسازند و ستون‌های مستحکم را از اعتماد، تعهد و خدمت به وطن بنا کنند که هیچ گاهی نلرزد.

ممکن است شما دوست داشته باشید