روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

آغاز کار فعال سازی و ترمیم میدان هوایی بگرام

شریعت: وزارت دفاع ملی کار فعال سازی و ترمیم مجدد میدان هوایی بگرام را آغاز کرد.

وزارت دفاع ملی دیروز با نشر خبر نامه یی گفته است؛ بر اساس هدایت رهبری وزارت دفاع ملی، کار فعال سازی، ترمیم و پاک کاری میدان هوایی بگرام از سوی  پرسونل لوای ملی انجینری آن وزارت آغاز گردید.

خبرنامه می‌افزاید: تیم. مسلکی و تخنیکی لوای ملی انجینری وزارت دفاع ملی با وسایط و امکانات دست داشته شان تلاش می ورزند تا هر چه زودتر این میدان را آماده‌ی بهره‌برداری بسازند.

این در حالی است که تأسیسات و بخش‌های زیادی میدان هوایی بگرام قبل از تسلط امارت اسلامی از سوی نیروهای امریکایی تخریب شده بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید