روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

گشایش تاسیسات جدید مرکز تشخیص و درمان بیماری توبرکلوز در زابل

تاسیسات جدید مرکزتشخیص ودرمان بیماری توبرکلوز زابل گشایش یافت. این مرکز به کمک داکتران بدون مرز در شهر قلات ساخته شده است.منابع صحی زابل وداکتران بدون مرز می کوشند با بهره گیری ازاین مرکز مجهز با وسایل طبی پیشرفته وکارکنان صحی، درکنار افزایش ظرفیت تشخیص بیماری توبرکلوز، روند درمان بیماران را نیز سرعت ببخشند.داکترجاوید مسئول کنترول بیماری توبرکلوزدرزابل به آژانس باخترگفت که با بهره گیری ازاین مرکز، روند تشخیص ودرمان بیماران تسریع وبهبود می یابد.سلیمان آغا بهیر معاون والی زابل درمراسم گشایش این مرکزگفت: که امارت اسلامی درپی بهبود عرضه ی خدمات صحی به شهروندان است.مرکزتشخیص ودرمان بیماری توبرکلوز، بستربرای بیماران ندارد و تنها وظیفه اش تشخیص ودرمان توبرکلوزاست؛ درصورتی که بیمارانی نیاز به بستر داشته باشند، به شفاخانه ی ولایتی زابل انتقال می یابند.

ممکن است شما دوست داشته باشید