روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کرانیوسینوستوز چیست؟

دوکتور حکمت الله اسلمزی ترینر متخصص جراحی اعصاب

کرانیو زینوستو ز نوعی نقص مادرزادی است که در آن استخوان ها ی جمجمه کودک خیلی زود به هم می پیوندند. قبل از اینکه مغز کودک کاملاً شکل بگیرد. با رشد مغز کودک ، جمجمه می تواند بدتر شود. فضاهای بین استخوان جمجمه کودک معمولی با مواد انعطاف پذیر پر شده و بخیه خوانده می شود. این بخیه ها با رشد مغز کودک باعث رشد جمجمه م ی شوند. از حدود دو سالگی ، استخوان های جمجمه کودک به دلیل اینکه بخیه ها به استخوان تبدیل می شوند ، بهم می پیوندند. هنگامی که این اتفاق بوقوع میپیوندد ، بخیه گفته می شود که “بسته” می شود. در نوزاد مبتلا به کرانیو زینوستو ز ، یک یا چند

بخیه خیلی زود بسته می شود. باعث محدود شدن رشد ذهنی کودک میشود.

هنگامی که بخیه بسته می شود و استخوان های جمجمه خیلی زود به هم می پیوندند ، رشد سر کودک فقط در آن قسمت از جمجمه متوقف می شود. در قسمت های دیگ ر جمجمه که بخیه ها به هم متصل نشده اند ، رشد سر کودک ادامه خواهد داشت. وقتی این اتفاق می افتد ، جمجمه شکلی غیرطبیعی پیدا می کند ، اگرچه مغز داخل جمجمه به اندازه معمول خود ر سیده است. هر چند گاهی بیش از یک بخیه خیلی زود بسته می شود. در این موارد ، مغز ممکن است فضای کافی برای رشد به اندازه معمول خود نداشته باشد. این می تواند منجر به تجمع فشار در داخل جمجمه شود.

انواع کران یوسینوستوز

انواع کرانیو سینوستو ز بستگی به این دارد که بخیه ها زود به هم متصل شوند.

سینوستوز ساژیتال – بخیه سا ژیتال در امتداد بالای سر ، از لک نرم کودک در نزدیکی جلوی سر تا پشت سر قرار دارد. وقتی این بخیه خیلی زود بسته شود ، سر کودک بلند و با ریک می شود )اسکافوسفالی(. این شایعت رین نوع کرانیو سینوستوز است.

سینوستوز تاج – بخیه های تاج راست و چپ از هر گوش به بخیه سا ژیتال در بالای سر منتهی می شود. وقتی یکی از این بخیه ها خیلی زود بسته می شود ، ممکن است پیشانی صافی در کنار جمجمه داشته باشد که زود بسته شود )پلا ژیوسفالی قدامی(. حفره چشم نوزاد در آن طرف نیز ممکن ا ست بالا رفته و بینی او به سمت آن طرف ک شیده شود. این دومین نوع شایع کرانیو زینوستو ز است.

سینوستوز دوجنبی – این نوع کرانیو سینوستو ز زمانی اتفاق می افتد که بخیه های تاج در دو طرف سر کودکخیلی زود بسته شود. در این حالت ، سر کودک پهن و کوتاه می شود )براکیسفالی(.

– سینوستو ز لامبوئید – بخیه لامبوئید در امتداد پشت سر قرار دارد. اگر این بخیه خیلی زود بسته شود ، ممکن است سر کودک در قسمت پشت صاف شود )جراحی پلا ژیوسفالی خلفی(. این یکی از نادرت رین انواع کرانیو سینوستو ز است.

– سینوپتو ز متو پیک – بخیه متوپیک از بینی کودک به بخیه ساجیتال در بالای سر می رسد. اگر این بخیه خیلی زود بسته شود ، قسمت بالای شکل سر کودک ممکن است مثلثی به نظر برسد ، به معنای با ریک در جلو و پهن در عقب )مثلثه(. این یکی از نادرت رین انواع کرانیو سینوستو ز است.

سایر مشکلات

ب سیا ری از مشکلاتی که کودک می تواند داشته باشد به موارد زی ر بستگی دارد:

کدام بخیه ها زود بسته می شوند

هنگام بخیه بستن )آیا قبل یا بعد از تولد و در چه سنی بود( مغز جا یی برای رشد دارد یا نه گاهی اوقات ، اگر این بیما ری درمان نشود ، جمع شدن فشار در جمجمه کودک می تواند منجر به مشکلاتی مانند نابینایی ، تشنج یا آ سیب مغ زی شود.

 

چه تعداد نوزاد با کرانیوزینوستوز متولد می شوند؟

محققان تخمین می زنند که از هر ۲۵۰۰ نوزاد در ایالات متحده ۱ مورد مبتلا به کرانیو سینوستو ز متولد می شود.

علل و عوامل خطر:دلایل کرانیوز ینوستوز در بیشتر نوزادان ناشناخته است. برخی از نوزادان به دلیل تغییر در ژن های خود دچار کرانیوسینوستوز می

شوند. در بعضی موارد ، کرانیوسینوستوز به دلیل ناهنجاری در یک ژن منفرد رخ می دهد ، که می تواند باعث یک سندرم ژن تیکی

شود. با این حال ، در اکثر موارد ، تصور می شود که کرانیوسینوستوز ناشی از ترکیبی از ژن ها و سایر عوامل است ، مانند مواردی که مادر در محیط زندگی با آنها تماس می گیرد ، یا آنچه مادر م ی خورد یا می نوشد ، یا داروهای خاصی که در دوران بارداری استفاده می کند. CDC ، مانند بسیاری از خانواده های کودکان دارای نقص مادرزادی ، م ی خواهد علت این شرایط را دریابد. درک عواملی که بیشتر در بین نوزادان دارای نقص مادرزادی دیده می شود به ما کمک می کند تا در مورد دلایل بیشتر بدانیم. CDC بودجه مراکز تحق یق و پیشگیری از نقایص مادرزادی را تأمین می کند ، که در مطالعات گسترده ای مانند مطالعه ملی پیشگیری از نقایص مادرزادی

( NBDP ؛ تولدها ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۱ ( همکاری می کنند تا علل و خطرات مربوط به نقایص مادرزادی مانند جراحی جمجمه را درک کنند.

اخیر اً ، CDC در مورد یافته های مهم مطالعات تحقیقاتی در مورد برخی از عواملی که احتمال تولد نوزاد مبتلا به کرانیوزینوستوز را

افزایش می دهد گزارش داد: بیماری تیروئید مادرانه – زنان مبتلا به بیماری تیرو ئید یا که در دوران بارداری تحت درمان بیماری تیرو ئید قرار دارند ، در مقایسه با زنانی که بیماری ت یروئ ید ندارند ، شانس بیشتری برای داشتن نوزاد مبتلا به کرانیوسینوستوز دارند _داروهای خاص – زنانی که استفاده از کلومیفن سیترات )داروی بارور ی( را قبل و یا در اوایل بارداری گزارش می کنند ،

در مقایسه با زنا نی که این دارو را مصرف نکرده اند ، بیشتر احتمال دارد که بچه ای مبتلا به کرانیوسینوستوز داشته باشند.

– CDC همچنان به مطالعه نقایص مادرزادی ، مانند کرانیوسینوستوز ، و چگونگی پیشگ یری از آنها می پردازد. اگر باردار: هستید یا به فکر باردار شدن هستید ، با پزشک خود در مورد راه های افزایش احتمال داشتن یک کودک سالم صحبت کنید. CDC همچنان به مطالعه نقایص مادرزادی ، مانند کرانیوسینوستوز ، و چگونگی پیشگ یری از آنها می پردازد. اگر باردار هستید یا به فکر باردار شدن هستید ، با پزشک خود در مورد راه های افزایش احتمال داشتن یک کودک سالم صحبت کنید.

تشخیص: کرانیوز ینوستوز معمولاً بلافاصله پس از تولد نوزاد تشخیص داده می شود. گاهی اوقات ، در مراحل بعدی زندگی تشخیص داده می شود.

معمولا اولین علامت جمجمه ، جمجمه غیرطبیعی است. علائم دیگر ممکن است شامل موارد زیر باشد: هیچ نقطه نرم روی جمجمه نوزاد وجود ندارد لبه محکم و برجسته ای که در آن بخیه ها زود بسته می شون د رشد آهسته یا عدم رشد در اندازه سر کودک با گذشت زمان پزشکان می توانند در حین معاینه جسمی ، کرانیوسینوستوز را تشخیص دهند. یک پزشک سر کودک را برای لبه های سخت درز

بخیه ها و لکه های نرم غ یرمعمول احساس می کند. پزشک همچنین به دنبال هر گونه اشکال در فرم صورت کودک خواهد بود. اگر

وی به کرانیوسینوستوز در نوزاد مشکوک باشد ، پزشک معمولاً یک یا چند آزمایش را برای تایید تشخیص درخواست می کند. به عنوان مثال ، یک آزمایش اشعه ایکس خاص ، مانند CT یا CAT اسکن ، می تواند جزئیات جمجمه و مغز ، بسته بودن بخیه های خاص و چگونگی رشد مغز را نشان دهد.

تداوی: بسیاری از انواع کرانیوسینوستوز نیاز به جراحی دارند. منظور از روش جراحی این است که فشار بر روی مغز را کاهش دهد ،

جراحی کرانیوسینوستوز را اصلاح کند و به مغز اجازه دهد تا به درستی رشد کند. در صورت نیاز ، یک عمل جراحی معمولاً در

طول سال اول زندگی انجام می شود. اما ، زمان عمل بستگی به این دارد که بخیه ها بسته شده و اینکه آیا کودک دارای یکی از

سندرم های ژن تیکی است که می تواند باعث جراحی کرانیوسینوستوز شود.

نوزادانی که دچار کرانیوزینوستوز بسیار خف یف هستند ممکن است نیازی به جراحی نداشته باشند. با بزرگتر شدن کودک و رشد مو ،

شکل جمجمه می تواند کمتر به چشم بیاید. گاهی اوقات می توان از کلاه ایمنی مخصوص پزشکی برای کمک به شکل گیری جمجمه

کودک به شکل منظم تر استفاده کرد.

هر نوزادی که مبتلا به کرانیوزینوستوز متولد شود متفاوت است و این بیماری از خفیف تا شدید ممکن است باشد. بیشتر نوزادان

مبتلا به کرانیوسینوستوز در غیر این صورت سالم هستند. با این حال ، بعضی از کودکان دچار تاخیر در رشد و یا ناتوانی های

فکری هستند ، زیرا یا جراحی جمجمه باعث شده است که مغز کودک رشد و کار عادی نداشته باشد ، یا اینکه کودک دارای یک

سندرم ژن تیکی است که هم باعث جفت کرنیوزینوستوز می شود و هم مشکلاتی در عملکرد مغز ایجاد می کند. نوزادی که دچار

کرانیوز ینوستوز است باید به طور مرتب به یک ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کند تا مطمئن شود مغز و جمجمه به درستی

رشد نمی کند. نوزادان مبتلا به کرانیوسینوستوز اغلب می توانند از مداخلات زودهنگام بهره مند شوند.

دوکتور حکمت الله اسلمزی ترینر متخصص جراحی اعصاب

ممکن است شما دوست داشته باشید