روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پول ما هویت ملى ماست و در معاملات باید از آن استفاده کنیم

کشور عزیز ما افغانستان طى سالهاى متمادى درعرصه هاى مختلف فراز و فرود هاى زیادى را تجربه کرده است. این فراز وفرود ها شامل این هم بوده که چندین مرتبه در دوره هاى مختلف بانکنوت ها چاپ وقابل چلند شده ، اما بعد از به کار آمدن ا داره موقت و نظام جمهورى در کشور بانکنوت هایى چاپ ګردیده که الى اکنون با ارزش وبا اعتبار قابل چلند است . مسئله اى  اساسى اینجاست که پول افغانى نسبت به بانکنوت هاى بعضى از کشور هاى جهان از ارزش بیشتر برخوردار است ، که نمونه خوب آن درمقایسه با تومان ایرانى و کلدار پاکستانى مشاهده میگردد.

 خبرنګار روزنامه هېوا دراین مورد نظریات تعدادى از شهروندان کشور ما را جویا شده است  که بخوانش مى ګیریم

 آقاى امین جان خوستى رییس اسبق اتحادیه صۍرافان و یک تن از صرافان سراى شهزاده کابل مى ګوید: تا جایی که دیده میشوه تعداد زیادى از هموطنان ما از پول افغانى در معاملات شان استفاده مى کنندو این کار نشان میدهدکه امروز مردم به پول شان که در حقیقت هویت ملى شان است ارزش و احترام قایل هستند.

آقاى خوستى افزود:  باید دولت از نهاد هاى اقتصادى به ګونه جدى حمایت وپشتیبانى کند . من براى شما ګفته مى توانم که در پنج سال  ګذشته  کمتر   در بازار هاى کشور پول افغانى  درچلند بود ، ولى امروز در بازار ها ومارکیت هاى تجارتى کشور ما شاهد افزایش قابل ملاحظه  ګردش آن هستیم که این خود نماینګر ترویج و اعتبار پول افغانى در کشور میباشد.

 در مورد همین موضوع  آقاى سید الیاس زارع یک تن از شرکاى رستورانت برګ سبز در کابل مىګوید : پول ما هویت ماست من همیشه از پول افغانى در معاملات خود استفاده مى کنم و اګر کسى چیزى  را در مقابل اسعار خارجى  بفروشد آنرا نمى خرم ویا با ایشان معامله انجام نمى دهم : به باور آقاى زارع امروز در هرګوشه  وکنار شهر و حتى در ولایات، صرافى هاى زیادى  موجود است . زمانیکه کسى اسعار خارجى را جهت داد وستد به ما مى آورند برایش مى ګویم که اول باید پول خود را در صرافى به افغانى تبدیل کند بعداً داد وستد را انجام میدهم . درحقیقت ما باید وطن وپول خود را دوست داشته باشیم وبه آن ارزش بدهیم . در قدم دوم امروز شما میدانید که پول ما حتى در سطح کشور هاى همسایه از اعتبار وارزش وثبات خوبى برخوردار است . پس بیایید که اسعار خارجى را از معاملات روزمره دور نموده و از پول افغانى استفاده نماییم.

درهمین حال آقاى نایب خان جمال آمر سیاست پولى بانک مرکزى افغانستان میګوید: پالیسى اقتصادى حکومت و سیاست پولى منظم دافغانستان بانک ثبت آن شد که پول افغانى در هر شرایط تاحد زیاد ثبات و ارزش خود را حفظ کند. به باور آقاى نایب خان امروز در ولایات سرحدى مانند هرات ، ننګرهار  و سایر ولایات که ازتومان و کلدار در معاملات استفاده شده خوشبختانه حالا بیشتر از پول افغانى استفاده مى کنند و ما این مسئله را طى سروى که انجام دادیم براى مارکیت ها و دکاکین و محلات تجارتى پرسش نامه هاى را توزیع نمودیم و بعدا از جمع آورى آن نتیجه این شد که مردم از ثبات پول افغانى رضایت داشته و معاملات شانرا با پولى افغانى انجام میدهند . به ګفته آقاى نایب خان جمال : امروز ایران زیر تعذیرات امریکا قرار دارد واین وضعیت تاثیرات خودرا بالاى ارزش تومان داشته همینطور پاکستان هم نظربه ثبات بانک هاى جهان به علت کم شدن تولیدات نا خالص در وضعیت خوبى اقتصادى قرار ندارد ، و با درنظرداشت این تحلیل ها جایګاه پول افغانى نسبت به پول هاى فوق برجسته است و مردم این حقیقت را درک مى کنند.

نیک محمد آزاد

ممکن است شما دوست داشته باشید