روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

په بادغىس کې د اوبولګولو ګڼې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دی

د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت اړوند د پروژو د انسجام رىاست د IRDP پروژې په بادغىس ولاىت کې له ۲۰۱۲ څخه تر ۲۰۱۸ پورې په مجموع کې ۱۶ لویې او متوسطې پروژې (۱۳ د کانالونو د بىارغونې او۳ تحکىماتى پروژې ) د ۳۰۷۸۰۹۴۴۶ مىلىونو افغانیو په ارزښت پلی کړې دی. د دغو پروژو د تطبىق موخه د کانالونو په مسىر کې د اوبو د ضاىع کېدو مخنىوى، د  ځایی خلکو لپاره د کرنې او  څښلو اوبو تامىنول، د سېلاوونو له امله د خلکو د  هستوګنې د کورنو او د  خلکو د کرنیزو  مځکو د وىجاړېدو د مخنىوی او همدارنګه د  چاپېرىال ساتنې او ځاىی خلکو لپاره د کار د زمىنې برابرول دی.
په دې پروژو کې د عبدالله خان کانال چې ۱۰ کىلومتره اوږدولى لری د ۲۲ مىلىونو افغانیو په ارزښت، د سوخته ‌گک کانال چې ۱۵ کلىومتره اوږدولى لری د ۱۴ مىلىونو افغانیو په ارزښت، د الماس او شاه دوست کانال چې ۱۰ کىلومتره اوږدوالى لری د  ۸ مىلىونو افغانۍ په ارزښت، د ارباب سرور کانال چې ۱۰ کىلومتره اوږدوالى لری د ۱۷ مىلىونو افغانیو په ارزښت، د ده برنج کانال چې ۲۰ کلىومتره اوږدوالى د ۹ مىلىون افغانیو په ارزښت، د جکنه او ترکی کانال چې ۲۰کلىومتره اوږدوالى لری د ۳۲ مىلىونو افغانیو په ارزښت، د چمبرکمر کانال چې ۸ کلىومتره اوږدوالى لری د ۱۳ مىلىونو افغانیو په ارزښت، د لمری کانال چې ۹ کلىومتره اوږدوالى لری د ۲۳ مىلىونو افغانیو په ارزښت، د سىنې او نېک کانال چې ۱۲کلىومتره اوږدوالى لری د ۵ مىلىون افغانیو په ارزښت، د قرغىتو کانال چې ۵ کلىومتره اوږدوالى لری د ۶ مىلىونو افغانیو په ارزښت، د نىزاب کارىز کانال چې ۸ کىلومتره اوږدوالى لری د ۱۷ مىلىونو افغانیو په ارزښت، د لنگر کارىز کانال چې ۲۲ کىلومتره اوږدوالى لری د ۱۸ مىلىونو افغانیو په ارزښت، د چشمه سىاه کولاب کانال چې ۱۰ کلىومتره اوږدوالى لری د ۴ مىلىون افغانیو په ارزښت، د فارم شگوفان تحکىماتی پروژه چې ۱۴۰ متره اوږدوالى لری د ۸ مىلىونو افغانیو په ارزښت، د داىزنگی تحکىماتی پروژې چې ۶۸۰ متره اوږدوالى لری د ۱۴۵۱۷۷۸۲٫۳۳ افغانیو او د چاکرها تحکىماتی پروژه چې ۳ کىلومتره اوږدوالى لری د ۸۹۵۲۷۳۴۶٫۲۹ مىلىونو افغانیو په ارزښت کې شاملې دی. د فارم شگوفان، داىزنگی او چاکرها پروژو چارې روانې دی.
په اوسمهال کې ټولې دغه پروژې د بادغىس ولاىت د قادس، آب کمری او د ربات سنگی د مرکز ولسوالىو شرىفو خلکو دګټې اخستنې وړ ګرځېدلې چې له دغو ۱۵ پروژو څخه په مجموع کې ۱۰۹۰۷ هکټاره مځکې خړوبېږی او له ۱۶ دغو پروژو څخه ۱۱۴۷۹ کورنۍ په مستقىم ډول ګټه پورته کوی.د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د پروژو د انسجام رىاست له لارې په افغانستان کې د IRDP د اوبو لګولو سىستمونو د بىارغونې او پراختىا پروژې پلی کوی.

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید