روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پنج هزار فامیل نیازمند در دو ولسوالی لوگر مواد غذایی دریافت نمودند

مسئولین ریاست احیا و انکشاف دهات لوگر از توزیع کمک های مواد غذایی بالای  بیش از پنج هزار فامیل مستحق و نیازمند در ولسوالی های محمدآغه وچرخ خبر میدهند.صبغت الله نایب خیل مسئول مطبوعات ریاست احیا وانکشاف دهات گفت: به سلسله کمک ها برای نیازمندان از کمک های سازمان غذایی جهان(WFP) بالای  پنج هزارو صد خانواده  نیازمند و مستحق در ولسوالی های محمدآغه و چرخ به هماهنگی و همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات و موسسه اقدام برای انکشاف و رفاه مناطق روستایی(AWDREO)  مواد غذایی توزیع گردید .به گفته نایب خیل دراین کمک ها برای هر فامیل به مقدار ۵۰ کیلو آرد گندم، یک بوشکه روغن ۵لیتره، ۶ کیلو دال و یک پاکت نمک توزیع گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید