روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مولوی حسیب الله احمدی رئیس دفترمعینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله:  طی یک سال ۴۸۰۰۱تن معتادمواد مخدردرکشور جمع آوری شده است

به اساس فرمان رهبرامارت اسلامی افغانستان ( استعمال، حمل و نقل، تجارت، واردات و صادرات انواع مواد مخدر از قبیل مشروبات الکولی، هیروئین، تابلیت کا (قرص کی)، چرس و غیره… و ایجاد کارخانه های تولید مواد مخدر در افغانستان اکیداًممنوع است) صادر شده وهمچنان درآیه ۹۰ سوره مائده دراین باره چنین آمده است:

ترجمه: اى کسانى که ایمان آورده‌اید! همانا شراب و قمار و بت‌ها و تیرهاى قرعه، پلید و ازکارهاى شیطان است، پس از آنها بپرهیزید، تا رستگار شوید.

همچنان روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

ترجمه: هر مست کننده ای خمر است و حرام؛ و هرکس در دنیا خمر و شراب بنوشد و درحالی بمیرد که معتاد به آن باشد و توبه نکند، در آخرت از آن نمی نوشد.

آن چه مسلم است دلایل اعتیاد بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از کشوری به کشور دیگر تفاوت میکند. علل و عوامل گوناگونی در گرایش به این پدیده شوم دخالت دارند که بعضی از آنها مربوط عوامل اقتصادی است که بیشترین سهم را نیز در این ارتباط به خود اختصاص داده است. اغلب معتادان ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست از قبیل سرقت، قتل، فحشا و فروش مواد مخدر تأمین کنند و این خود به افزایش کجروی و انحرافات اجتماعی در جامعه کمک میکند.

دراین زمینه خبرنگار روزنامه هیواد مصاحبه یی را با مولوی حسیب الله احمدی رئیس دفتر معینیت مبارزه علیه مواد مخدروزارت امورداخله انجام داده است که تقدیم میگردد.

پرسش: طی یک سال در راستای محو کشت کوکنار چه فعالیت ها را انجام داده اید؟

پاسخ: در طول یک سال الحمدلله معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله دستآوردهای عمده ای داشته و از جمله ۱۷۳۳ عملیات به هدف مبارزه علیه مواد مخدر انجام شده است که محل اجرای عملیات هم در ولایت های چون: کابل، ارزگان، بادغیس، بامیان وسایر ولایت های کشور بوده و دراین زمینه دستآورد های عالی داریم وهمینطور شب وروز تلاش میورزیم تا این پدیده شوم ، ناروا وجانسوز ازکشور ما محوه ونابود گردد.

پرسش: چه مقدار مواد مخدر کشف، ضبط واز بین برده شده است؟

پاسخ: الحمدلله بعد از استقرار امارت اسلامی افغانستان با تلاش شبانه روزی دراین مدت مواد مخدر از قبیل: ۲۲۵ کیلو گرام هیرویین، ۱۴۸کیلوگرام مورفین، ۴ تن تریاک، ۶ کیلوگرام چرس ۷۸ هکتار مزارع کوکنار وچرس محوشده وهمچنان لابراتوار ها ، کارخانه های تولید وپروسس مواد مخدربه تعداد ۵ باب،کارخانه مشکوک مواد مخدر ۳ باب، کارخانه تولید مشروبات الکول ۸ باب وبه همین اساس کارخانه تابلیت کا ۲ باب بوده، ما دستآورد های فراوانی داریم و مقدار زیادی از مواد مخدر کشف وضبط شده است.

پرسش: تاکنون چه تعداد قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر گردیده است؟

پاسخ: تاحال به اثر تلاش های پولیس کشور به تعداد ۲۰۹۵ تن مظنونین از سراسر کشورگرفتارشده وبه پنجه قانون سپرده شده است.

پرسش: پروگرام شما در زمینه جمع آوری، تداوی ونگهداری معتادین چطور به پیش میرود؟ آیا برای نگهداری آنان فعالیت کرده اید؟

پاسخ:‌ چنانچه شما نیک میدانید که بیشترشدن تعداد معتادین نتیجه بیست سال اشغالگری وحکومت فاسد وبی تفاوت اسبق بوده، اما بازهم نیروهای پولیس امارت اسلامی ۴۸۰۰۱تن معتادمواد مخدررا جمع آوری کرده است. پس از این مبارزه علیه مواد مخدر در چارچوب پلان ملی مبارزه علیه مواد مخدر و با توجه به تجارب ستراتیژیک وفرمان عالی رهبرامارت اسلامی افغانستان ملاهبت الله آخوندزاده حفظ الله صورت خواهد گرفت.همچنان مبارزه علیه مواد مخدر مسئولیت تمامی نهادهای ذیدخل و تمامی اقشار جامعه‌است.

وی افرود: عوامل مختلف منجر شده تا مبارزه علیه کشت کوکنار در ولایات با مشکل روبه‌رو شود و به این ترتیب مسئولین ولایتی هم در سطح ولایات و هم در سطح ولسوالی‌ها مسئولیت دارند که نه تنها در بخش محو کشت کوکنار، بلکه در عرصه جلوگیری از اعتیاد و در بخش تداوی معتادین به سهم خود ایفای وظیفه نمایند. وپروگرام ما در زمینه معتادین تنها درتوان ما نیست، بلکه باید همه ملت در این مبارزه سهیم شود، تا این معضل بزرگ اجتماعی از مردم مادور شود، که مردم ما صحتمند وباعزت زندگی کنند. وهمنیطور برای نگهداری معتادین هم پروگرام وپلان خاص وجود دارد، که درآینده نزدیک همه معتادین جمع آوری، نگهداری وتداوی شده و شاهد دستآورد بزرگی خواهیم بود.

پرسش: گراف مواد مخدر وکشت کوکنار نظر به سال قبل چطور است؟

پاسخ: گراف مواد مخدروکشت کوکنار به اثر سعی وتلاشی که از سوی مسئولین مبارزه علیه مواد مخدر صورت گرفته، بسیار پایین آمده و در آینده نه چندان دور به صفر خواهد رسید.

پرسش: کشور های دونربارژیم گذشته در زمینه محو کشت کوکنار در بخش مواد مخدر کمک میکرد، در حال حاضر وضع کمک ها چطور است؟

پاسخ: کشورهای کمک کننده در زمینه محو کشت کوکنار خصوصا در بخش مواد مخدر وعده همکاری کرده اند وبازهم معینیت مبارزه علیه مواد مخدر از بودجه خویش علیه این پدیده شوم برنامه وپلان مشخصی دارد.

پرسش: برای مردم چه پیام دارید؟

پاسخ: لازم است دانسته شود که باید تغییرات چشمگیری در راستای زمینه های کُلی که تعیین کننده برخورد خانواده ها درین باره است، رونما شود، قبل ازینکه هر نوع تغییر در فعالیت های کشت و کار و دیگر امورتهیه معیشت خانواد ها رونما گردد، تا به عنوان یک “موفقیت” تلقی گردد، برای دانستن عواملی که در عقب تغییردر سطح کشت کوکنار وجود دارد، تلاش بیشتر در ارتقای آگاهی دقیق ضروری میباشد.

ان شاء الله بدیل کشت کوکنار ومواد مخدراز طریق وزارت زراعت برای همه دهاقین معرفی میگردد که هم حلال باشد وهم محصول پردرآمد بجای آن باشد.

محمد رفیع تیموری

ممکن است شما دوست داشته باشید