روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مقبره تاریخی حکیم ناصرخسرو دریمگان بدخشان بازسازی می شود

یک تیم متشکل از مسوولان فرهنگی از آبده تاریخی حکیم ناصر خسرو ،باز دید به عمل آوردند.

معزالدین احمدی رییس اطلاعات وفرهنگ بدخشان که در راس تیم مذکور به ساحه رفته بود قسمت های تخریب شده این آبده را مورد بررسی قرار داد و طی گرد همایی به باشندگان محل گفت که حفظ آبدات تاریخی هویت ملت ها را به معرفی میگیرد و مردم باید جهت حفظ و نگهداری آن همکاری جدی نمایند.

وی همچنان گفت که مافیای آثار باستانی میخواستند با استفاده از فرصت مقبره حکیم ناصر خسرو را که در سال  ۴۷۲ هجری قمری در یمگان بدخشان و فات نموده است  تخریب و آثار موجود در آن را به سرقت ببرند که خوش بختانه نتوانستند داخل مغاره  که حکیم در آن دفن است کاوشگری نمایند .

اکنون ریاست اطلاعات وفرهنگ بدخشان می گوید که در آینده نزدیک دوباره بصورت اساسی با در نظر داشت قدا مت تاریخی آن رامرمت کاری خواهند کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید