روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

معادن زغال سنگ شمال مصارف فابریکات سمنت غوری را تامین می کند

معادن زغال سنگ۴گانۀ تصدی زغال سنگ شمال‌قادر به تامین مصرف یومیه زغال سنگ فابریکات نمبر۱ونمبر۲سمنت غوری می باشند.

این معادن که شامل معادن۴گانه کرکر، دودکش، آهن دره وخورددره می باشند ‌روزانه بیش از۲۰۰تن زغال سنگ ازآنها استخراج وانتقال می گردد۰

این مطلب راانجنیرایمل وزیری آمرمعادن۴گانۀ تصدی زغال سنگ شمال به آژانس اطلاعاتی باختر بیان داشت و گفت:

ازجمله مقدارزغال استخراج شده ازمعادن۴گانه مقدار۵۰تن آن ازمعادن زغال سنگ آهن دره وخورددره وبیش از۱۵۰تن دیگر آن ازمعادن زغال سنگ کرکرودودکش استخراج و جهت پیش برد تولید به فابریکات سمنت غوری پلخمری منتقل می گردد.

وزیری با آنکه تعدادمجموعی کارگران معادن۴گانه زغال سنگ کرکر،دودوکش ،آهن دره وخورددره را۵۰۰تن وانمود کرد،ازموجودیت ظرفیت لازم استخراج زِغال درمعادن کرکرودودکش یاد آورشد وخاطر نشان ساخت که نسبت مشکلات تخنیکی فعلاً رونداستخراج به همین میزان بوده درصورت مرفوع شدن این مشکل، استخراج زغال درمعادن کرکرودودکش افزایش می یابد.

انجنیرمحمدنظرمموزی معاون فنی فابریکات سمنت غوری نقش معادن زغال سنگ کرکرودودکش رادرامرپیش برد امورتولیدسمنت درفابربکات سمنت غوری مهم واساسی خواندوعلاوه نمود:

فعلاً زغال موردضرورت فابریکات سمنت غوری از معادن ۴گانه زغال سنگ‌کرکر، دودکش، آهن دره وخورددره تامین می گردد۰

قابل تذکراست که بغلان از جمله ولایاتیست که دارای منابع سرشار زغال سنگ بوده است ویکی ازاین معادن، معدن زغال سنگ درقریه آلوگک ولسوالی بنوی اندراب است که در سال گذشته تثبیت گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید