روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محفل مشاعره از سوی ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب برگزار گردید

محفل  مشاعره به مناسبت ختم اشغال وآزادی کشور از سوی ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب برگزار گردید

محفل مشاعره ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ به اشتراک مولوی عبدالولی (اتقانی) معاون مقام ولایت، تعدادی ازمسئولین ادارات دولتی، شعرا، علما، فرهنگیان، نویسنده گان، جوانان وژورنالیستان روز ۳۰ سنبله درمیدان سبز ریاست اطلاعات وفرهنگ دایر گردید.

محفل با تلاوت آیاتی چنداز از قرآن عظیم الشأن توسط مولوی عبدالله «مرادی» آمرفرهنگ وگرځندوی

آغاز گردید.

بعداً مولوی شمس الله ((محمدی)) رئیس اطلاعات وفرهنگ طی صحبتی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین چنین گفت:

ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب افتخار دارد در ادامه ی تدویر محافل و مجالس ادبی و فرهنگی خویش، محفل مشاعره یی را به مناسبت ختم اشغال و آزادی کشور از لوث بیگانه گان تدویر نموده، و به همین بهانه شما عزیزان را در این محفل باشکوه دعوت کرده است ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب با گذاشتن گام های عملی برآن شده است تا احساس وعواطف شاعران عزیز محیط فاریاب زمین را در محورِ ختم  اشغال و آزادی کشور متمرکزسازد، تا باشد شاعران عزیزِ دیارِ مان درین راستا با آفرینشِ و سرایشِ آثار بدیع خویش، دین و رسالت خود را در قبال میهن و مردم خویش ادا نمایند.

میخواهم با اغتنام از فرصت یک خبرِ خوش و مسرت بخش را برای شما مژده بدهم، قسمیکه اکثریت شما فرهنگیان واقف هستید، مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان به منظور ایجاد زمینه ی سالم و سازنده میان ادیبان، فرهنگیان، هنرمندان و هنر شناسان کشور کانکور جوایز فرهنگی و هنری را در بخش های فرهنگی، ادبی، رادیو تلویزیون، فلم، تیاتر، هنر های تجسمی، ترنم ترانه و ژورنالیزم راه اندازی نموده بود، که ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب در همین مورد جلسه یی را با اشتراک تعدادی از ادیبان، فرهنگیان، هنرمندان، و هنر شناسان در سالون کتابخانه ی ظهیر الدین فاریابی دایر و از آنها تقاضا نمود که بهترین آثار خود را در این کانکور کاندید نمایند، که خوشبختانه الی روز موعود به تعداد ۱۸ تن از نویسنده گان، شعرا و هنرمندان یک یک قطعه آثار شان را در این کانکور کاندید نمودند،که خوشبختانه چهار آثار از ولایت فاریاب در این کانکور ذیلاً برنده ی جوایز فرهنگی گردیده و برای مردم فاریاب افتخار آفریدند.

 

۱- در بخش ژورنالیزم (سرمقاله نویسی)، اثر محترمه اصیله گهریک مدیر مسئول جریده ی فاریاب در سطح کشور مقام اول را از آن خود نموده است.

۲- در بخش رومان نویسی، اثر محترم استاد سید تاج الدین تاشقین بهایی در سطح کشور مقام دوم را از آن خود نموده است.

۳- در بخش گزینه های شعری، اثر محترم محمد اسحق شمسی در سطح کشور مقام دوم را از آن خود نموده است.

۴- در بخش خوش نویسی، اثر محترم صبرالدین نوری نیز در سطح کشور مقام دوم را از آن خود نموده است.

سپس محمد اسحاق (شمسی)، مولوی حیات الله (مهاجر) آمر مالی واداری مقام ولایت، احمدالله (عرب)، آمر تربیه معلم  واحدالله (عاجز)، استاد سید تاج الدین(تاشقین بهایی)، حمیدالله (بوتون حیدری)، محمدعارف (سواش)، قدرت الله (قیپچاقی)، صدیق الله (صدیقی)، عبدالرحمن (فروتن)، حاجی ثناوالله (ایوبی) وسید امیرالله (سعادت) اشعار که به همین مناسبت آماده نموده بودند به خوانش گرفتند.

تیم ترانه آموزشگاه (تابش) نیز ترانه خود را ترنم نمودند.

هنچنان دراین محفل ممثلین مدیریت تیاتر ریاست اطلاعات وفرهنگ پارچه تمثیلی آماده کرده خود را به نمایش گذاشتن که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

در اخیرمحفل تحایف نقدی ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب  وتقدیرنامه ها وجوایز  وزارت اطلاعات وفرهنگ توسط معاون مقام ولایت رئیس حج اوقاف رئیس  کار امور واجتماعی رئیس رادیو وتلویزون ملی فاریاب وتعدادی از مسئولین توزیع گردید.

محفل با دعای خیرتوسط حاجی مفتی لطف الله (رشیدی) رئیس حج واوقاف وصرف طعام چاشت که از سوی ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب تهیه شده بود خاتمه یافت.

ممکن است شما دوست داشته باشید