روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

له چک څخه ترجلګې پورې د عام ولس په بودیجه د سروې شوی سړک د پخولو کار به څه وخت پیل شی؟

افغانستان ته د نړىوالې ټولنې له را تګ سره سم د ولاىتونوله مرکزونوڅخه ترولسوالىو پورې دغزېدلوسړکونواساسی جوړول اوپخول ددولت له لومړیتوبونو څخه وګڼل شول ٬ چې دا پروسه په ډېره چټکۍ د هېواد په ىوشمېرولاىتونو کې عملی شوه، خوپه ىوشمېرنوروکې د مختلفودلاىلوپربنا وځنډېده ٬ د وردګو ولاىت هم ىوله هغو ولاىتونو څخه و، چې دا پروسه ىې د جلرىز٬  ګردن دىوال (دبهسودو لومړى برخې ) او د مرکزی بهسودوپه ولسوالىوکې د لوىوغزېدلو لارود پخولوپه چانس کې پرته له دې چې له دولت څخه دوردګو ولاىت په سهم کې حساب شی ٬ عملی شوه او د سىداباد ولسوالی خو ىوه له هغو ولسوالىو څخه ده چې له نىمې پىړۍ راهىسې ىې د کابل _ کندهار لوىه لاره په پاخه او اساسی ډول په زړه کې تىره شوې ده ٬ د جغتو ولسوالۍ ته د عبد المحى الدىن د کلی له لارې غزىدلى سړک له پىل څخه خام و او جالبه داده چې دغه خام سړک له کلونو راهىسې د ترافىکو پرمخ تړل شوى هم دى. اوڅوک ىې د خلاصون په غم کې نه دی د جغتو ولسوالۍ ته له کابل څخه  د غزنی ښارله لارې اوىا هم د ګربت غره د صعب العبوروګړنګونوله لارې خلک ځی اورا ځی  . دچک او جلګې ولسوالىو د ړکونوپخولوپه اړه د وردګو ولاىت ىوه زړه سواندی مشر ښاغلی الحاج محمد عالم خان  هېواد ورځپاڼې ته ووىل :  په ۲۰۰۷ کال ددولت د پرمختىاىی پلان په ترڅ کې دپوهنې د پخوانی وزىر ډاکترفاروق وردګ او د کابىنې د ىوشمېر نورو غړو په موجودىت د ټوپ له دښتې څخه د چک ولسوالۍ په لورد ګرځېدلی  سړک د پخولو پرانىسته وشوه خلک له حکومت څخه ډىرخوشحاله شول اوپه درز ىې ساختمانی چارې د (افغان کورىا)  په نوم د ىوه کورنی ساختمانی شرکت له خوا د ۶۵ میلىونو ډالرو په مجموعی لګښت پرمخ روانې شوې ٬ دسرک بدنه سازى او کټىنګ دچک ولسوالۍ تر مرکز پورې د پرتو کلىو د اوسېدونکو ډىرکورونه وران او وىجاړ کړل اوترڅنګ ىې ډىرې کرنىزې مځکې د سړک د لىکې ضمىمه شوې ٬ بدنه سازی د چک تر ولسوالۍ پورې ورسېده او سړک ىوازې د امبوخاک ترکلی پورې  د پنځو کىلو مترو په اوږدوالی پوخ شو او نور کار د کلونو لپاره پرته له دې چې دکوم چا له خوا ترفشارلاندې راشی په ټپه ودرىد د بودىجې له پورتنی رقم څخه د افغان کورىا شرکت څلوراعشارىه درې میلىونه بودىجه له حق حسابه پرته ترلاسه کړه  ٬ د افغان کورىا ساختمانی شرکت اوس هم په مىدان ښارکې فعالې څانګې لری او موجودهم دى ٬ په تکرارسره واىو چې له دوى سره د حسابونو تصفىې ته هېچا هم زړه ښه نه کړ له دې هرڅه سره سره له افغان کورىا شرکت سره باىد د حساب له مخې د زىاتو وړىو پىسو د استرداد اقدام شوى واى چې داسې ونشول  ٬ د ښاغلی محمد عالم په وىنا  دچک ولسوالۍ سړک بىا د فردوس هېواد  ساختمانی شرکت له خوابشپړاو ګټې اخىستنې ته وړاندې شو٬ جالبه داده چې دغه شرکت ته له ټاکل شوې بودىجې څخه څلوېښت په سلو کې حق ورکړ شوى اونور ىې له کلونو راهىسې د ټولګټو وزارت سره پاتې دى . دا نه ده معلومه چې ددغه شرکت دحق نه ادا کول د کار د نقىصې او که د مافىاىی حرکاتوقربانی شوى دى. دا خبره هم څوک له ىاد وزارت سره نشی سپىنولاى .د ښاغلی حاجی محمد عالم خان په وىنا  ولسوالىو ته د غزىدلو سړکونو د پخولو په لړۍ کې د جلګې ولسوالۍ ته د چک له لارې د ۶۲ کىلومتره  سړک چې ددولتی متوازن انکشاف ىواساسی او اصولی اصل دى هم څو کاله د مخه بودىجه  منظورشوې وه چې ځىنې کړىوغوښتل دغه سړک د ګاوکوش د لوړغره د صعب العبور کوتل له اوږې څخه په تېرىدو له جلګې سره وصل کړی خوپه دغې لاره ىې پخولو عام ولس ته هېڅ ګټه نه درلوده. دولت له موږ سره دچک  ولسوالۍ له لارې چې ډېرعام ولس پر دغې لاره پروت دى په درىو پړاوونو کې د جلګې ولسوالۍ ته د سړک د پخولوژمنه کړې وه اوموږ هم تېرکال په خپل شخصی لګښت د ىاد سړک د لومړی پړاو سروې وکړه، خو بىا ىې هم کارونه ځنډېږی. ىاد سړک نه د ګاوکوش کوتل له لارې پوخ شو اونه هم د چک ولسوالۍ له پلوه  ٬ موږ ځو ځله  د ټولګټو له وزىر څخه د کارد پىل احکام واخىستل ، خوکاربىا هم ځنډىږی په خواشىنۍ سره باىد وواىم چې د لوى څارنوالى احکامو ته هم دلته اعتبارنه ورکول کېږی موږ ته بهانه را وړل کېږی چې موضوع تدارکاتو ته سپارل شوې اوسړک به ژر داوطلبۍ ته وسپارل شی،  تاسې غم مه کوئ .

دښاغلی حاجی محمد عالم په وىنا  دچک ولسوالۍ له سىوکې څخه د ګردن مسجد له لارې ترجغتو پورې د ۶۰ کىلومتره په اوږدوالی د سړک دپخولو هم له موږ سره ژمنه شوی، خو زموږ زړه ځکه ترې صبر دى چې دوى د جلګې د منظورشوی او ډىزاىن شوی سړک د کارپه پىل کېدو کې خنډونه جوړوی،  نو د جغتو د سړک ژمنه خود ىخ په سرلىکنه ده څنګه ىې ومنو . له  ځىنو دولتی دواىروڅخه اوس دحق را اىستل ىوه لوىه ستونزه ده ٬ د عظمتی هاشمی ساختمانی شرکت انجنىر محمد جاوىد واىی پنځه کاله د مخه مو د شپږو مىاشتوپه موده کې د چک له (ډنډ) څخه دتنګی سىدان تر روغتون پورې جلګې ته پر غزىدلی سړک د ۶۶میلىونه افغانىو په مجموعی لګښت او ۲۵ سلنه (د اتىا زره مترو مکعبو پرځاى نهه لکه متره مکعبه ) داضافه کارۍ په چوکاټ کې ددغه سړک بدنه سازی وکړه هغه وخت ډالر په پنځوس افغانۍ و، خو زموږ پىسې تراوسه ځنډىدلی او په علت ىې هم نه پوهېږو،  چې ولې ؟ ماشینری موپه ساحه کې د کارګرانو له خوا د مزد په مقابل کې برمته ګرځول شوې ده،  خبره موترلوى څارنوالۍ پورې ورسېده خوبىا مو هم څوک غږ نه اوری .

حلیم

ممکن است شما دوست داشته باشید