روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

فضیلت و حکم روزه گرفتن شش روز از ماه شوال

دکتور یوسف القرضاوی

ترجمه:  احمد منیر سعید مجددی

حضرت محمد ص مسلمانان را به روزه گرفتن شش روز ماه شوال که بعد از ماه مبارک رمضان میاید تشویق نموده است. قسیمکه از ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که: ” کسی که ماه رمضان را روزه گرفت و بعداَ آن را با شش روز از ماه شوال پیگری نمود اجرش آنقدر است مثلیکه تمام دهر (زمانه) را روزه بگیرد.)) این حدیث از طرف ابو داود، مسلم، ترمذی و ابن ماجه روایت شده است.

مراد از دهر (زمانه) دراین حدیث سال میباشد به این معنی که تمام سال را روزه گرفته باشد. پس اگر کسى  بطور دوامدار هر سال همین شش روز را روزه بگیرد به این معناست که تمام زمانه و یا عمرش را روزه گرفته است.

و همچنان تفسیر این حدیث در حدیث دیگری آمده است که میفرماید “گرفتن روزه یک ماه (رمضان) برابر روزۀ ده ماه است و و روزه گرفتن شش روز (شوال) برابر دوماه است”

 

متصل بعد از رمضان و یا در تمام شهر شوال؟

که این مى شود روزۀ تمام سال. ولى آیا مطلوب روزه گرفتن این شش روز وصل نمودن آن با ماه مبارک رمضان است تا از روز دوم عید شروع کند چنین که کلمه (اتبعه) دلالت مى کند، و یا اگر که در هر مقطعى از ماه شوال باشد کفایت میکند زیرا ماه شوال خود ماهیست که بعد از رمضان میآید؟  این موضوعیست که فقها درآن اختلاف دارند، اما من تمایل به نظر دوم دارم که میگوید لازم نیست شش روزشوال بطور مسلسل بعد از رمضان گرفته شود و بناً اگرآنرا بطور پراگنده بگیرد باکی ندارد.

و تنها امام مالک رحمه الله علیه به این نظر است که گرفتن روزه این شش روز مکروه است از ترس اینکه مردم فکر نکنند که روزه این شش روز جز رمضان است  و آنرا بطور الزامی بالای خود واجب بدانند، و اگر کسی این شش روز را روزه نگیرد او را ملامت کنند.

و مکروه میداند آنرا تا باشد که سبب گمراهی نگردد و همچنان امام شاطبی تذکرداده است که بعضی از عجم دراین اشتباه واقع شده اند چنانچه همه مراسم و مظاهر رمضان را از قبیل روشن نگهداشتن منارها و گشت و گذار کسانیکه مردم را برای سحری بیدار میکنند وغیره تاروز هفتم شوال دوام میکرد. لیکن اینگونه خرافات نمی تواند سنت را رد کند و لازم است که کسانیکه نمی فهمند برایشان بیان گردد.

و امام مالک رحمه الله درکتاب موطأ خود یادآور گردیده است که هیچ کس از اهل علم را سراغ ندارد که این شش روز را روزه گرفته باشد. و امام شوکانی رح به این نظر است که ترک عمل به سنت دلیل رد سنت نمی شود و برای تاکید این موضوع ابن عباس میفرماید که درقران کریم آیاتی است که مردم عمل کردن به آن را ترک کرده اند. مثل ایت (واذا حضرالقسمه اولو القربی) الى اخر آیه.

وقتی حدیث صحیحی برای روزه گرفتن این شش روز دلیل گردد پس در این صورت برای رای و نظر دیگری مجال نیست خصوصا زمانیکه بین رمضان و این شش روز فاصله نیز وجود داشته باشد.

و شاید سرمستحب بودن روزه داشتن این شش روز دراین باشد که مسلمان درطاعت خود به پروردگارش باقی بماند و همتش بعد از ماه رمضان سست و ضعیف نگردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید