روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سیستم مالیاتی و عایداتی ما جهت جلوگیری از فساد تقویه شده است

با گذشت هر ماه در زمینه جمع آوری مالیات ، عواید و سایر فعالیت های اقتصادی تغییرات مثبت بوجود می آید. امارت اسلامی افغانستان در جهت بهبود وضع آشفته اقتصادی دولت و مردم زیاد کوشش میکند . نظر به چند ماه قبل وضعیت گمرکات کشور هم بهتر شده است که این روند مایه دلگرمی مردم ما شده است. 

ما شاهد هستیم که کشورهای جهان ومنطقه به سرعت به سوی پیشرفت و راه اندازی سیستم های جدید ومیکانیزه ساختن امورو نو آوری موثر درسیستم ارایه خدمات امور اداری وتشریفاتی دربخش خدمات عامه  روان هستند. برای اینکه کشور ما ازین تغییرات وتحولات عقب نماند وبتواند همگام با این تغییرات ایجاد شده حرکت کند، به نصرت الله (ج )امارت اسلامی افغانستان دراین راستا تلاش نموده تاامور اداری وپروسه های کاری را مدرن سازی نماید وخوشبختانه توانست گام های موثری دراین راستا بردارد وسیستم های پیشرفته در ادارات کشور را که امور اداری را بدوش دارد موفقانه ایجاد نماید. در این ارتباط خبرنگار روزنامه هیواد مصاحبه ای را با محترم احمد ولی (( حقمل )) سخنگو و رییس ارتباطات و آگاهی عامه وزارت مالیه انجام داده است که تقدیم میگردد.

پرسش : فعالیت گمرکات کشور و مخصوصاً گمرک کابل چگونه به‌پیش می‌رود؟

پاسخ: الحمدلله بعد از آمدن امارت اسلامی فعالیت گمرکات شان به شکل عادی جریان دارد. تمام دستگاه‌های گمرکات به شکل دیجیتل لایت است و همه‌ روزه فعالیت دارد یعنی عواید ما از راه سیستم می‌آید و پول مستقیم می‌رود به بانک تحویل می‌شود. هرلحظه ازهر گمرک و هر مستوفیت دیده می‌توانیم که امروز و یا به این ساعت چند عواید داریم؟ در نظام و اداره قبلی فساد به اوج خود رسیده بود و بیشتر فساد در گمرکات بود مثلاً عامل عمده فساد حقیقت نبودن تعرفه‌ها بود و در بعضی اموال تعرفه به این شکل وضع‌شده بود که اگر تاجراین هزینه را پرداخت می‌کرد جنس شان در بازار هیچ فایده نمی‌کرد و قیمت اشیا بسیار بلند بود و بعد تاجر مجبور بود که برای مأمورین رشوه بدهد و اختلاس می‌کرد و بعد  قیمت جنس تغییر می‌کرد مثلاً: محصول قالین ها بسیار بلند بود بعداٌ تاجر  رشوه می‌داد و این قالین را بنام فرش محصول می‌کرد.

به همین ترتیب تیم متخصص ما با تیم متخصص اقتصادی که از بازار هم آگاهی داشتند به شمول تاجر آن جلسه کردیم و روی تمام مسائل صحبت و بحث نمودیم. این تقریباً دربیست تا سی سال گذشته دفعه اول است که ما تعرفه‌های حقیقی وضع کردیم و این مسئله روی فساد را گرفته است. الحمدلله فعالیت های گمرکات به شمول گمرک کابل به شکل عادی فعالیت شان پیش می‌رود و خوبی این است که فساد در آن نیست.

پرسش : عواید گمرکات کشور از آغاز استقرار امارت اسلامی افغانستان به چند میلیون میرسد ؟

پاسخ: عواید مابعد از استقرار امارت اسلامی هرچند حجم تجارت بسیار پائین آمده است و نسبت به سال‌های قبل که صادرات و واردات بیشتر داشتیم حجم آن بسیار پائین آمده است با آن هم عواید ما خوب است و این دلالت به این می‌کند که در گمرکات کشور ما فساد وجود ندارد و هر افغانی پول مردم ما مستقیم به بیت‌المال می‌رود و جمع می‌شود یعنی گفته می‌توانیم. که جمع آوری عواید کشور ما پاک است و این عواید را نسبت به سال‌های گذشته مقایسه کرده نمی‌توانیم زیرا که تجارت بسیار کم داریم. اگر تجارت مثل سابق در کشور داشته باشیم حالا عواید ما چندین برابر از سال‌های قبل بیشتر می‌شد. با آن هم سطح عواید بسیار خوب است و گراف عواید ما خیلی بالا خواهد رفت.

پرسش: به مقایسه چند ماه قبل در فعالیت گمرک ها چقدر بهبود بوجود آمده است؟

پاسخ: برای بهبود تمام گمرکات کشور در ابتدا برای ما اصلاحات اداری خیلی مهم بود و درزمینهٔ چند کارکردیم و در رهبری تمام گمرکات تغییرات آوردیم و اشخاص متعهد و آزموده شده را تازه مقرر کردیم که به حیث رهبران گمرکات ایفای وظیفه می‌نمایند و دیگر کوشش کردیم که عوامل فساد را پیدا کنیم و از آن جلوگیری کردیم ، الحمدلله ما در آن کامیاب هم شدیم. نسبت به اداره قبلی حجم تجارت بسیار کم شده است ولی بازهم عواید ما عالی است و این را با چند سال قبل به‌این‌علت مقایسه کرده نمی‌توانیم که اندازه تجارت ما بسیارکم شده است،هرقدر تجارت؛ صادرات و واردات زیاد داشته باشیم به همان اندازه سطح عواید کشور ما چند برابر بالا می‌رود و بازهم عواید ما خیلی خوب است. اینکه تجارت کم شده و ګراف عواید ما پایین آمده است دلالت به این می‌کند که در گمرکات ما فساد نیست یعنی فساد به صفر رسیده است.

پرسش: آیا عواید کلی از فعالیت‌های اقتصادی بسنده است و یا هنوز هم مشکل کسر بودجه برای سال آینده دیده می‌شود؟

پاسخ: الحمدلله ما از عواید ملی خود می‌توانیم بودجه عادی کشور خویش را تأمین کنیم.

 بودجه عادی عبارت است از: معاشات مأمورین، مصارف روزانه ادارات دولتی، روغنیات، اعاشه، برق، انترنیت و غیره . تمام این مصارف عادی و جمع معاشات کارمندان را پرداخت کرده می‌توانیم و امید داریم که این سطح عواید هم بالا برود که بتوانیم پروژه‌های انکشافی را از آن تمویل کنیم.

دربیست سال گذشته این دفعه اول است که ما از عواید داخلی معاشات تمام کارمندان دولتی  را می‌دهیم و هم بودجه عادی خویش را تمویل می‌کنیم. قبلاً کسی تصور هم کرده نمی‌توانست که بدون کمک‌های خارجی بتوانیم بودجه عادی خویش را بپردازیم.  ولی در سال آینده یقین داریم که سطح عواید ما خیلی بالا خواهد رفت و مشکلات  همه حل خواهد شد.

پرسش: برای تقویت سیستم مالیاتی دولت چه تدابیری را روی دست دارید

پاسخ: در زمینه سیستم مالیاتی ما چند تدابیر را روی دست گرفتیم؛ اول اینکه سیستم را از فساد پاک بسازیم که در آن کامیاب هم شدیم و دیگر اینکه سهولت سازی در بخش‌های مالیاتی کردیم. در اداره گذشته در بخش مالیات قوانین بسیار ظالمانه وضع‌شده بود و طرزالعمل ها بسیار مشکل بود و به همین علت تاجر را مجبور می‌کرد تا از تجارت فرار کند ولی ما آن موارد را سهولت سازی کردیم یعنی تاجران  را تشویق کردیم که بیایند مالیات خویش را بپردازند؛ و دیگر اینکه بسیار مهم به نظر می‌رسد که راه‌اندازی عواید نو از منابع نو داشته باشیم مثلاً: وزارت مالیه همراه با وزارت حج و اوقاف، وزارت زراعت و سایر وزارت‌ها که درزمینهٔ جمع‌آوری عشر و زکات مسولیت دارند.  که این عواید بسیار عمده است و به همین ترتیب برای راه‌های  ترانزیت هم سهولت سازی کردیم. ما تلاش داریم . که  کشور خویش را وصل کنیم با  آسیای مرکزی و آسیای شرقی. همچنان معادن ما هم عواید بسیار دارد که قراردادهای کوچک و بزرگ  را عقد نمودیم. ما امیدواریم که در سال آینده از طریق‌ بسیار عواید داشته باشیم. الحمدلله کوشش‌های ما دربخش استخراج معادن درزمینهٔ عواید کشورجریان دارد

پرسش: به خاطر پرداخت و اجرای معاشات مأمورین دولتی چه پیام‌دارید؟

پاسخ: معاشات تمام کارمندان دولتی بعد از تحول جدید کمی به تعویق افتاد و مشکل پول هم نبود، بلکه مشکل تخنیکی بود که در جدول معاشات وجود داشت و حالا تمام جدول‌های معاشات اصلاح‌شده و همه ما شاهد هستیم که بعد از تحول جدید تقریباً سه ماه معاش همه کارمندان پرداخت‌شده است.

 حالا به خاطر سال مالی جدید  سیستم‌ها بند است، چون سال مالی نو می‌شود و زمانی که بودجه تصویب شود تمام سیستم‌ها فعال می‌شود و بعد پرداخت معاشات کارمندان به شکل عادی  جریان خواهد آمد و معاش هرماه کارمندان امارات اسلامی  به ‌وقت معین آن پرداخت خواهد شد.

محمد رفیع تیموری

ممکن است شما دوست داشته باشید