روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:در ۳۴ ولایت کشور ۶۶۷۱۸ متریک تن گندم در مقابل کار برای مردم توزیع شده است.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بنابر مکلفیت های وظیفوی خویش در طول یک سال حاکمیت امارت اسلامی افغانستان برنامه های انکشافی را در بخش های مختلف زراعت و مالداری با امکانات دست داشته خویش انجام داده است .خبرنگار روزنامه هیواد در این ارتباط مصاحبه یی را با مولوی مصباح الدین مستعین رئیس اطلاعات وآگاهی عامه وسخنگوی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری انجام داده است که تقدیم میگردد:

پرسش: فعالیت های زراعتی وباغداری این وزارت چگونه است؟

پاسخ: به اساس حکم مقام عالی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان به مقدار (۶۶۷۱۸) متریک تن گندم ذخیره شده در سیلوهای کشور به اساس نفوس برای ۳۴ ولایت کشور تقسیم بندی و در مقابل کار توزیع گردیده است.

همچنان تسلیم گیری  و ذخیره  نمودن مقدار بیش از شش هزار (۶۱۹۵)  تن گندم کمکی  از کشور پاکستان در سیلوی مرکز و گدام های ولایت کندهارانجام گردید.

به همین ترتیب تطبیق  (۲۸۵) مورد تجربه تحقیقات زراعتی در ۲۱ فارم تحقیقاتی کشور غرض دریافت ورایتی های مقاوم و پرحاصل برای رشد زراعت و  معرفی ورایتی های گندم ، سایبین و رشقه به کمیته ورایتی رلیز کشور. هم صورت گرفته است .

همینطور در ادامه فعالیت های حفظ و مراقبت از (۶) کلکسیون ملی که ۹۳۸ اکسیژن (میوه که تحت تحقیق قرار دارد تا ورایتی یا نوع آن مشخص گردد و تا حالا ورایتی آن مشخص نشده است) می باشد. در شش زون زراعتی بصورت منظم صورت گرفته است و پاک کاری ۸۰ متریک تخم های مادری گندم، شالی، نخود، و سایبین در فارم های تحقیقاتی مرکز و ولایات کشور،بذر ساحه صد جریب زمین گندم های مادری برای سال ۱۴۰۱ در ۱۱ فارم تحقیقاتی .تطبیق  دیتا گیری و رفع حاصل ۱۰ تجربه میوه جات در فارم تحقیقاتی بادام باغ ولایت کابل،رفع حاصل ۱۰ تجربه تحقیقاتی سبزیجات شامل کچالو ، رومی ، پیاز و مرچ در فارم تحقیاتی قرغه ،تجزیه و تحلیل لابراتوار (۱۵) پارامتر نمونه های خاک ولایات کاپیسا ، بغلان ، کنر و پنجشیرصورت گرفته است.همینگونه تجزیه و تحلیل لابراتواری ۱۲۰ نمونه خاک و ۱۵۰ نمونه نبات پوهنتون کابل،تسلیم گیری  (۶۲۷۰۰) اصله نهال مثمر کمکی از کشور ترکیه و توزیع آن برای دهاقین ۱۳ ولایت کشور،تسلیم گیری (۸۹۶) کیلو گرام تخمیانه سبزیجات مختلف النوع کمکی از کشور ترکیه و توزیع آن برای دهاقین ۱۶ ولایت کشور،توزیع مقدار (۶۱) متریک تن تخم بذری شالی برای دهاقین شالی کار در ولایات (هرات، ارزگان، دایکندی، سرپل ، بامیان ننگرهار ، لغمان، کنر، خوست و پکتیا،توزیع (۷۹۰۷) تن گندم بذری و کود های کیمیاوی برای (۳۵۹۰۰)  نفر دهقان در ولایات (لوگر، کندهار، بلخ ، کندز، بغلان، تخار و بدخشان) با همکاری موسسات غیر دولتی و همچنان توزیع وسایل زراعتی جهت ایجاد باغچه های خانگی به همکاری موسسه  اکتید به کمک مالی کشور فرانسه برای (۷۰۰) فامیل نیازمند در ولایت بغلان، توزیع تخم سویابین برای (۳۰۰) نفر دهقان در ۶ ولسوالی ولایت هلمند به همکاری موسسه (NEI)، فروش ۳۸ متریک تن تخم گندم بذری مادری و فروش ۳۳ متریک تن تخم فوندیشن درمرکز به شرکت دولتی تولید تخم بذری و شرکت های خصوصی،معرفی ۲ ورایتی بادنجان رومی و ۲ ورایتی شالی در سال ۱۴۰۰ از طریق بورد ملی تخم های بذری به دهاقین انجام گرفته است. باید متذکر شوم که به تعداد (۱۲۱۶) تن دهقان قرار دادی از طریق ریاست تصدیق دهی این وزارت جهت تولید تخم  بذری گندم  بنیادی و تصدیق شده  ثبت و راجستر گردیده است. به تعداد (۱۸۶۴) نمونه تخمهای بذری گندم از صنف های مختلف (مادری ، بنیادی،  و تصدیقی ) از زون های مختلف کشور در لابراتوار ها تجزیه و تحلیل گردیده  است.

ایجاد ۴۵۰ باب فارم های مرغداری خانگی بمنظور تقویت معیشت مردم جهت حفاظت جنگلات،

احداث  ۲۱۵ هکتار باغات مثمر که شامل سیب، بادام، املوک و ستروس به همکاری موسسات همکار در ولایت کنر، بادغیس و پکتیا،

توزیع  ۷۰۸ قطعه سرتیفیکیت برای انبار های تخمهای بذری صنوف مادری ، بنیادی و تصدیقی  در زون های ننگرهار ، هرات ، بامیان و کابل و ایجاد ۵ باب کوپراتیف های جدید زراعتی در ولایات (جوزجان، لوگر، کابل و بغلان) ، تحلیل اقتصادی پلان های تجارتی ۷ شرکت زراعتی و مالداری و معرفی آنها غرض اخذ جواز فعالیت به وزارت محترم صنعت و تجارت. معرفی ۱۴ شرکت تجارتی صادراتی و پروسس جلغوزه به وزارت محترم صنعت و تجارت غرض صادرات محصول جلغوزه به کشور چین انجام شده است.

وی در لابلای صحبت خود گفت : تسلیمی و ذخیره مقدار (۱۵۰) متریک تن تخم بذری گندم از کمک کشور ترکیه تا بعد از نتیجه تحقیقات و تثبیت توافق در محیط افغانستان در سال ۱۴۰۱ برای دهاقین توزیع شود فعالیت دیگر ما مجادله علیه آفات و امراض در ساحه (۲۱۵۶) هکتار مزارع در ۳۴ ولایت کشور، مجادله علیه آفات و امراض و غرس (۱۲۵۲۰۰۰) اصله نهال در تاکستان ها و اشجار مثمر و غیر مثمر در سطح کشور،

آموزش ۵۶۷ نفر دهقان از طریق تدویر مکاتب مزرعه در مورد مجادله علیه آفات و امراض نباتی و همینطور توزیع  (۱۷۳۳) قطعه سرتیفیکیت صحی نباتی برای جلوگیری از ورود وخروج امراض و آفات نباتی از بنادر کشور.

تجزیه و تحلیل (۵۳) سمپل از مقدار  (۲۳۵۴۵۶) تن کود های کیمیاوی نایتروجن دار و فاسفیت دار در لابراتوار های حفاظه نباتات، اجازه واردات آن در کشور داده شد و همچنان بتعداد (۲۱) قطعه اجازه نامه توریدی و پرچون فروشی کود نیز صادر گردیده است.

پرسش : در زمینه تفتیش زمین زراعتی و سایر فعالیت های مربوط چه کارها انجام شده است؟

پاسخ : تفتیش ساحه (۳۵۰۰۰) جریب زمین گندم بذری جهت تولید تخم بذری مادری در شش زون زراعتی کشورانجام شده است،

توزیع (۳) جواز نامه برای شرکت های تولید تخم بذری گندم،ترمیم ۸ عراده تراکتور در مراکز میکانیزه زراعتی و ساحه (۱۲۸۲۲) هکتار زمین تحت فعالیت های اگروتخنیکی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: تدویر نمایشگاه زراعتی بهاری در بادام باغ ولایت کابل جهت تشویق متشبثین خصوصی و رشد مارکیت های زراعتی در کشور،

کمک به آسیب دیده گان زلزله و سیلاب‌های اخیر و توزیع  ۲۵۰۰ متریک تن گندم به متضررین ولایت‌‌های خوست و پکتیا.

همچنان زمینه سازی قرضه دهی برای دهاقین از طریق صندوق انکشاف زراعت به دهقانان، صورت گرفته است.سفر رهبری وزارت زراعت به  اکثر ولایات به منظور بررسی کلی وضعیت زراعت و مالداری و حل مشکلات دهقانان و مالداران و ریاست های زراعت ولایات،

تهیه و ثبت (۴) کلیپ آموزشی زراعتی در بخش کنترول شپشک های نباتی، نگهداری تغدیه و پرورش گاو های شیری ثبت و از طریق رادیو تلویزیون در پروگرام های زراعت و مالداری به نشر رسیده است.

 

 

پرسش: وزارت زراعت دربخش حمایت وتقویه پایدار منابع طبیعی چه فعالیت ها را انجام داده است؟

پاسخ: توزیع (۱۰۶٫۵۲) متریک تن گندم جهت تطبیق پروژه کار در مقابل غذا در ساحه ۳۰۰ هکتار زمین (احداث تراس، چکدم، حفر چقرک و حوض های جذبی) با استخدام   (۶۶۱۸) نفر کار گر و سوپر وایزران در نقاط مختلف ولایت کابل و همینگونه ایجاد قطعه سبز برای حفاظت از جنگلات و تلاش به منظور احیای جنگلات بیشتر پسته و حفاظت از جنگلات پسته در یازده ولایت کشور که انتظار میرود در سال جاری در حدود سه هزار متریک تن پسته از پسته زار های کشور بدست آید که عمده ترین تولید کننده پسته ولایت‌های بادغیس، هرات و سمنگان می‌باشند.

محترم مستعین اضافه کرد:

تاسیس ۳۳ انجمن علفچر داری و ایجاد ۴ آبخوره برای مواشی در ساحات علفچر ها و تطبیق فعالیت های تخنیکی شامل احداث تراس ها و چکدم ها در ساحه آبریزه ها در ولایت دایکندی،قروغ نمودن (۳۱۵۰)  هکتار علفچر و تطبیق روش چرای متناوب در ساحه  (۶۰۶۰) هکتار علفچر در ولایات بامیان و غزنی،آماده ساختن و پلات بندی (۲۶۸) جریب زمین قوریه جات برای بذر نهال زینتی در کشور و همینگونه جمع آوری و پاک کاری (۲۹۱۰) کیلو گرام تخمیانه جات اشجار جنگلی و بذر (۱۳۰۰) کیلو گرام تخمیانه جات مختلف النوع جنگلاتی در قوریه جات جنگلاتی ۳۴ ولایت کشور،احیای (۱۸۱) هکتار جنگل با غرس (۵۲۸۰۰) اصله نهال و احیای (۵۵۰) هکتار علفچر از طریق موسسه آغا خان در ولایت تخار،ایجاد ۱۶۵ قوریه های خانگی چارمغز و سوزنی برگان در ولایت کنر و پکتیا و همچنان احیاء (۱۸۴۵) هکتار جنگل (چارمغز و سوزنی برگان) در ولایت کنر و پکتیا و تنظیم ۸۵۰ هکتار جنگل پسته در ولایت بادغیس انجام شده است.

تهیه و غرس (۱۸۲۰۰۰) قلمه اشجار جنگلاتی در قوریه جات  ۳۳ ولایت کشور نیز صورت گرفته است. در ضمن ایجاد ۲۱ هکتار جنگلات مصنوعی (قلمه چنار  ۶۶۲ هزار  و بید ۱۵۲هزار۷۰۰) در ولایات بامیان و غزنی،احداث تراس در ساحه (۱۴۰۰) هکتار زمین در ولایت بادغیس، احیاء و حفاظت ساحه ۱۲۱٫۸ هکتار با غرس نهال های جلغوزه، چارمغز و بیر در ولایات (نورستان، لغمان، کندهار، هلمند،و نیمروز) و اعمار  (۴۹۳۳)  مترمکعب چکدم در ولایات نورستان و کنر،

عرضه و توزیع (۳۸۹۰۰۰) اصله نهال برای ادارات دولتی و غیر دولتی در ۳۴ ولایت کشور. صورت گرفته است.

انتقال ۲٫۴ میلیون نهال جلغوزه و چارمغز به ساحه توسط جوامع محلی در ۳ ولایت (پکتیا، خوست و پکتیکا).

تهیه و تطبیق (۵۲۵) متر مکعب کمپوست برای قوریه جات ۳۴ ولایت کشور نیز صورت گرفته است.

پرسش: برای بلند بردن سطح تولید مالداری از لحاظ کمی و کیفی چه تدابیررا روی دست دارید؟

پاسخ: توزیع (۲۲۲۷) کیلو گرام تخم اصلاح شده علوفه جات و مقدار  (۴۱۷۹) کیلو گرام کود کیمیاوی غرض قطعات نمایشی تکثیری برای ۷۱۰ تن مالداران کشور،

ایجاد ۴۹ باب کوپراتیف مولدین شیر در ساحات تحت پوشش که بتعداد  (۳۵۷۱) فامیل مالدار عضویت آنرا حاصل نموده اندو همینطور نسل گیری و تولید تعداد ۲۵ رأس گوساله و پرورش ۲۲ راس بقه گاو های نسلی در کمپوند نسل گیری در فارم تحقیقاتی مالداری و تولید و پروسس ۲۵ هزار  دوز اسپرم منجمد که از فروش آن ( ۱۵۱۷۳۶۸۰ ) افغانی عواید بدست آمده است.انجام القاح مصنوعی  بالای (۱۷۱۵۸۲) راس گاو از طریق مراکز القاح مصنوعی غرض اصلاح نسل گاوها در ۳۴ ولایت کشور .تولید مقدار (۴۷۲۴۹۰) دوز واکسین های مختلف النوع حیوانی در مرکز واکسین سازی کابل.آزمایش و تشخص امراض (۱۵۲۴۳) سمپل حیوانی در لابراتوار های صحت حیوانی جهت جلوگیری از انتشار امراض حیوانی .توزیع ۱۶۰ ماشین دوغ و یک تخته سولر برای ۱۶۰ نفر مالدار جهت پروسس محصولات حیوانی از موسسه کنسرن در ولایت تخار.توزیع (۷۱) جواز فعالیت جدید و تمدید (۳۵۱) جواز فعالیت برای کلینیک های صحت حیوانی سکتوری کشور.تداوی (۳۶۶۳۷۹۵) راس حیوانات مختلف النوع از طریق کلینیک های سکتوری صحت حیوانی در ۳۴ ولایت کشور.وقایه و تطبیق واکسین های مختلف النوع بالای (۳۰۱۵۶۶۱) راس حیوانات مختلف از طریق کلینیک های سکتوری صحت حیوانی در ۳۴ ولایت کشور.عقیم سازی (۲۶۹۰) سگ های ولگرد و واکسین نمودن (۵۸۰۹) سگ های دیوانه در سطج نواحی شهر کابل.آموزش بتعداد (۸۰۰) نفر فارم داران طیور و ماهی پروری از طریق کارمندان ولایتی این وزارت.توزیع مقدار  (۱۰۷۴) تن مواد خوراکه حیوانی (۱۰۹۵۰) قنار کاه سفید برای (۳۶۵۰) مالدار در ولایات (هلمند و بدخشان از طریق موسسات همکار .اجرای (۱۲۲۰۰)  معاینه لابراتواری بالای شش  هزار و ششصد  (۶۶۰۰) نمونه حیوانات مختلف در لابراتوار های ولایات بمنظور تشخص امراض حیوانی.

ایجاد ۷ باب فارم ماهی پروری در ولایات کندز، کابل و پروان و همچنان سروی ۷ باب فارم ماهی و تهیه نقشه و دیزاین فارم برای متقاضیان.

پرسش: دربخش پیشبرد کار های اداری چه اقدامات نموده اید؟

پاسخ:طرح ایجاد ریاست عمومی دعوت و ارشاد نظر به مصوبه ریاست الوزرا، طرح ایجاد ریاست عمومی عشر و زکات و ایجاد بست های آمریت عشر و زکات در سطح مرکز ولایات و بست مدیریت عشر و زکات در سطح ولسوالی های کشو ر و ایجاد اکونت بانکی مشخص برای نگهداری عشر و زکات صورت گرفته است . ایجاد کمیته جلوگیری از غصب زمین در ۳۴ ولایت کشور به منظور جلوگیری و بازپس گیری زمین های غصب شده کار روی تهیه طرزالعمل مشخص برای اجاره دهی املاک دولتی.

حفظ متخصصین  موجود در وزارت زراعت و اجرای معاشات آنان در زمان مشخص آن.

حفاظت از امکانات و تاسیسات وزارت زراعت و ادغام دوباره اداره های مربوط به وزارت زراعت به این وزارت. به تعداد ۳۲ موسسه غیر دولتی  که در بخش زراعت و مالداری فعالیت مینمایند ، اسناد آنها تحلیل و بررسی شده وبرای آنها در هماهنگی ادارات زراعت ولایات اجازه فعالیت داده شده است.تماس های مکرر مستقیم و کتبی با موسسات، کشور ها و دونر های بین المللی غرض جلب همکاری آنها در تمویل پروژه های بدیل معیشت در رابطه به آن تلاش های صورت گرفته است.در ولایت کندهار ولسوالی دند به تعداد ۱۵۰۰ جریب زمین غصب شده دولتی تثبیت شده  و از غصب ۱۶۰ جریب زمین جلوگیری شده است.تهیه و ترتیب (۴) رهنمود در بخش های مختلف زراعت و مالداری برای بهبود امورات مربوط. ثبت و راجستر به تعداد ۲۱ شرکت زراعتی، مالداری و مرغداری جهت رونق یافتن تولیدات زراعتی و مالداری در کشور.

رسیدگی به قضیه منازعات زمین در ولایات (هرات، سرپل، کابل و هلمند) صورت گرفته است و همچنان ۱۷ قضیه منازعاتی بالای زمین های ملکیت ریاست زراعت ولایت کندز.

تهیه و ترتیب مسوده دونر بکس و تماس های متواتر با دونر های تمویل کننده در مورد آغاز دوباره کمک های بانک انکشاف آسیایی در کشور.اخذ منظوری طرح جلوگیری از قطع غیر قانونی جنگلات به اساس مصوبه شماره ۱۰ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ از مقام ذیصلاح کشور.

پرسش: از اثر حوادث طبیعی امسال چند جریب زمین زراعتی، کانالهای آبیاری وباغ های مثمر وغیرمثمر متضررشده است و وزارت زراعت برای متضررین چقدرکمک کرده است؟

پاسخ:از اثر حوادث طبیعی امسال متأسفانه در حدود هزاران جریب زمین زراعتی، کانال‌های آبیاری و باغ های مثمر  و غیر مثمر و سایر زیربناهای زراعتی که به گونه قسمی و کلی تخریب گردیده است ارزیابی میشود  تا در بازسازی آن با امکاناتی که در دسترس است اقدامات عملی صورت گیرد.وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مقدار ۵۰۰ ۲ متریک تن گندم از سیلو های وزارت زراعت برای آسیب دیده‌گان و متضررین ولایت‌های  پکتیکا و خوست توزیع کرده‌است. همچنان با زارعین و مالداران در سایر ولایت‌های کشور که از اثر سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر خساره‌مند گردیده‌اند نیز کمک صورت گرفته‌است.

پرسش: پلان های آینده شما چیست؟

پاسخ:وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در  نظر دارد که  ۸۴۰ ۴جریب باغ‌های خرما، شکرپاره، آلوبخارا، سیب، انار، انگور و گیلاس را در ولایت‌های مختلف احداث نماید. همچنان اعمار ۷۴ باب سلفر هاوس جهت پروسس و خشک نمودن شکرپاره در ولایت های میدان وردک و بامیان، و ایجاد ۲ فابریکه پروسس و بسته بندی میوه جات در ولایات  فراه و کندهار، توزیع بیشتر از هزار بسته باغداری برای تشویق باغداران در ۱۶ ولایت و آموزش و ارتقا ظرفیت ۱۶ هزار باغدار و کارمند ترویجی در ۱۶ ولایت از پلان های آینده وزارت زراعت برای سال آینده در بخش باغداری است که  با تطبیق آن تغییرات جشمگیری در بخش باغداری ایجاد می گردد.

پرسش: چنانچه همه نیک میدانیم که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر درسراسر کشور ممنوع می باشد آیا بدیل برای کشت مواد مخدر وجود دارد؟

پرسش: برخی از کشت‌ها، همانند زعفران، هنگ و بعضی نباتات صنعتی قیمتی دیگر وجود دارند که می‌توانند بدیل خوب کوکنار شوند. و زارعین از رهگذر فروش محصولات متذکره عواید خوبی را بدست بیاورند. کوکنار در افغانستان زیان‌های زیادی داشته که متأسفانه سبب معتاد شدن جوانان شده و جلوگیری از آن یک ضرورت است.

پرسش: برای زارعین وملت افغانستان چه پیام خوشی دارید؟

پاسخ: مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مرکز و ولایت‌های کشور با شفافیت کامل مسئولیت‌های شانرا به پیش میبرند و با امکانات دست داشته در خدمت دهاقین و مالداران عزیز قرار داشته در صورتیکه آن‌ها با کدام مشکلی روبرو میشوند با مسئولان ادارات زراعت در ولایات و در مرکز با مسئولان و مراجع ذیربط مرکزی در تماس شوند تا به مشکل شان رسیدگی شود.همچنان تلاش‌های ما برای رشد سکتور زراعت افغانستان پیوسته ادامه دارد.

محمد رفیع تیموری

 

ممکن است شما دوست داشته باشید