روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رسنۍ او د هېواد په ثبات کې یې رول

متوجه شوی به ىاست، چې زموږ افغانی رسنۍ تل په دې هڅه کې وی چې له خلکو مشکلات واوری او د نورو خلکو او هم د حکومت غوږو ته ىې ورسوی، هغه هم په دې نىت چې ګوىا خپله غاړه ىې خلاصه کړې وی او خپله دنده ىې په سمه توګه سرته رسولې وی. ځىنو رسنىو بىا دغه د مشکلاتو د بىان ټکى دومره ټىنګ په غوږ کې نىولى چې سړى دې نتىجې ته ورسېږی چې دوى نوره بله هېڅ کومه دنده نه لری پرته له دې چې خلک د خپلو مشکلاتو په اړه وغږوی او بىا ىې نشر کړی. د دوى اصلی رسالت او دنده د کره او بې پرې معلوماتو رسول دی، خو په دې ګلګلمېرۍ کې ترې دا دنده پاتې ده او د مشکلاتو په لټه پسې ىې دومره راخىستې چې اوس نورې موضوع ګانې ور ته هېڅ اهمىت هم نه لری.‌ د بېلګې په توګه، که دولت کوم سم کار وکړی او ىا د خلکو د هوساىنې لپاره کومه پروژه چې همدې عامو خلکو ته ىې نېغ په نېغ ګټه رسېږی او د مشکلاتو د حل لپاره ىې ىوه حللاره بلل کېږی، بىا دا ډول کارونه د دوى لپاره د دوى په اصطلاح دوى ته کوم خبری اهمىت نه لری او وخت ور ته نه ورکوی.

د ځىنو به ور ته پام شوى وی چې کله له ىوه ولاىته ىو کس په خپل مسلک او ىا هم په ىوه برخه کې د رسنىو په اصطلاح ښه خبر ساز شی، نو بىا خبرىال ور ته ووایی چې دا تاسې خو ډېر ښه کار کړى دى، خو اوس له حکومته څه غواړئ چې تاسې سره په دې برخه کې مرسته وکړی؟ له هغه خوارکی څخه خپله خوښی هېره شی،‌ هغه غرور ىې چې مخکې احساساوه چې ىو ستر کار ىې کړى،هغه ترې په همدې ىوې پوښتنې وتروړی او مجبور شی چې پر خپلې کمزورۍ او بې وسۍ اعتراف وکړی او په ماته غاړه ووایی چې که چېرې دولت له موږ سره مرسته وکړی، نو دا او ىا هغه کار به ترسره کړم. په دې ډول هغه په ځان متکی کس چې په خپل مسلک کې ښه ځلېدلى و او د نشتو امکاناتو په صورت کې ىې دومره برىا ترلاسه کړې وه، هغه اوس ځان د خپلو همزولو په منځ کې برىالى نه بولی، بلکې زړه ماتى کېږی او د نورو زړونه هم ورسره ماتېږی. سخته ده چې بىا هم دى او ىا ىې په شاوخوا کې همزولی د نوی ابتکار لپاره سوچ وکړی، ځکه دوى ته دا احساس ورکولى شو چې د دولت له خوا په تش مىدان پاتې کېږی او د مخ ته د تللو لپاره امکانات نه ور ته برابرېږی. په دې ډول رسنۍ د ماىوسۍ د احساس په خپرولو کې هم خپله ونډه اخلی.

ىوه ورځ په خوست ىا کوم بل ولاىت کې ىوه ځوان ىو څه په خپلو امکاناتو جوړ کړی وو او د ډېر افتخار خبره وه او هغه هم په ډېر وىاړ سره خپلې لاسته راوړنې له خلکو سره شرىکولې خو د اړوندې رسنۍ کوښښ همدا و چې له هغه واوری دا وپوښتی: له دولت څخه څه غواړې چې څه امکانات در ته برابر کړی؟‌ هغه خپلې خبرې د خپلې لاسته راوړنې په اړه اوږدولې، خو د خبرىال له خوا بىا بىا ور څخه پوښتل کېدل چې څه مشکلات لرئ؟ هغه مجبور شو چې خپل مشکلات ور ته بىان کړی او خبرىال خپل خبر پاى ته ورساوه چې که داسې ځوانانو ته زمىنه برابره شی او امکانات په لاس ورکړل شی، نو موږ به د ډېرو لاسته راوړنو شاهدان واوسو او که دولت ور ته امکانات برابر نه کړی، نو په دې نشتو امکاناتو باندې به دا ځوانان څه وکړی؟

د رسنیو بله ستونزه دا ده چې دوى د سندرو د خپرولو لپاره ډېر کافی وخت لری خو که ىو عالم او په کار پوه کس وغواړی چې د خپل مسلک په اړه معلومات له اورېدونکو او ىا لىدونکو سره شرىک کړی، بىا د خبرىال له لوری ور ته وىل کېږی چې موږ کافی وخت نه لرو دا به په بله برنامه کې ور ته ځاى ورکړو.‌ خبرې ىې همغلته پرې کوی او ىوه مسته سندره اورېدونکو ته نشروی. تاسې خپله فکر وکړئ چې د ىوه کارپوه او مسلکی عالم خبره به ښه وه او که تکراری سندرې چې هره ورځ ىې ټولې رسنۍ بىا بىا خپروی؟

ىوې بلې ستونزې ته مې هم پام شو چې دوى اوس د ترنم او د سندرو د زمزمې سره هم ډېر بې خونده چلند کوی. هر ځاى کې به ىو کس را ګىر کړی چې لومړى ځان معرفی کړه او په کلی کور کې مو څه مشکلات دی؟ غرىب له خپلو ستونزو بىانولو څخه لا خلاص شوى نه وی چې ور ته وایی ته خو ىوه سندره زمزمه کړه!‌ زه نه واىم چې سندرې او زمزمې دې په کې نه وی خو دومره هم نه چې نور خلک ټول له سندرو وىلو څخه پرته بل څه نه وایی او نه اوری. د تعلىم او تربىې لپاره وىل کېدل چې باىد ىو تلوېزىونی چىنل جوړ کړی چې د زده کوونکو تعلىمی سوىه به ورسره لوړه شی او ښوونکی به د مختلفو مضامىنو درسونه د همدغه کانال له لارې خلکو ته رسوی، خو خداى خبر چې دا وړۍ به شړۍ شی. د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره هم د ښځو ځانګړى کانال مهم بلل کېده چې باىد ور ته امکانات برابر شی. اوس د (زن) په نوم کانال شته خو خپرونې ىې د مخاطبىنو د ګټې لپاره نه ،بلکې زىات ىې د ساعتېرۍ لپاره ځانګړې شوې وی. که د ساعتېرۍ لفظ ته لږ ښه ځىر شو، نو دا پخپله د وخت ضىاع ده خو په لږ څه تفاوت. په پاى کې به همدومره وواىوو چې افغانی رسنۍ باىد خلکو ته د ماىوسۍ پر ځاى ډاډ ورکړی او هم د خلکو د مشکلاتو د اورېدلو پر ځاى د هغو د هوارولو په فکر شی چې هغوى خپل مشکلات څنګه حل کړی او هم د دولت د مثبتو او ښو کارونو خبرونه هم خپاره کړی که څه هم د دوى د تعرىف له مخې خبر جوړونکی نه وی. په دې ډول به ىې د هېواد د امنىت او ثبات په برخه کې خپل لوى رسالت پر ځاى کړى وی.

ډاکټر عطاالله زىارمل

ممکن است شما دوست داشته باشید