روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس محکمه هرات:تمام قضایای قصاص، حدود و حبس ابد توسط امیرالمؤمنین بررسی می شود

مولوی عبدالله رئیس محکمۀ هرات میګوید که این اداره روزانه پنجاه قضیه را در محاکم شهری، حقوقی و دعوایی حل و فصل می کنند.رئیس محکمه افزود: زمانی که رضایت فرد در محکمۀ ابتدایی حاصل نشود حق مراجعه به محکمه های بعدی را دارد.مولوی عبدالله می گوید که در حال حاضر هیچ فیصله به اساس زورگویی، فساد اداری و روابط یا پارتی بازی صورت نمی گیرد بلکه بر اساس حکم شریعت و به گونه عادلانه صورت می گیرد.به گفته وی، هر فیصله که ناعادلانه صورت گیرد خداوند که خودش قاضی القضات است روز قیامت پرسان می کند و ما هیچ فیصله را ناعادلانه حل و فصل نکرده ایم.وی افزود، که تاحالا چندین سمینار ٱموزشی برای رئیسان محکمه ها،  عضو محرر و مفتی ها در ولسوالی ها به خاطر ارتقای سطح علمی شان از مسایل مهم برگزار کرده اند که برای ٱنان بسیار موثر تمام شده است.مولوی عبدالله افزود که گراف جرایم حدود ۹۵ درصد در هرات باکاهش یافته است  .مولوی عبدالله گفت که تاحالا هیچ فردی به خاطر عدم شرایط قصاص در هرات  قصاص نشده است.وی می گوید که اگر شخص به محکمه ابتدایی رضایت نداشته باشد جرم وی تعیین نمی شود.رئیس محکمه هرات می گوید که قضیه های مثل قصاص، حبس ابد و حدود توسط امیرالمؤمنین بررسی می شود و تا به حال هیچ کسی در هرات قصاص نشده است.به گفته وی، تاکنون هیچ محکمه صحرایی در هرات صورت نگرفته است و در تمام ولسوالی ها مجرمان به اساس حکم محکمه محاکمه می شوند.همچنان رئیس محکمه هرات به ٱژانس باختر گفت که وی قبل از فتوحات به عنوان رئیس محکمه هرات ایفای وظیفه می کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید