روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

د مېلمستیاوو لګښتونه مو کم کړئ

په مېلمستىاوو کې موږ افغانان نوم لرو، مېلمستىاوې ښې دی، مخالفت ىې نه دى په کار.ځىنې واىی: مېلمه د خداى دوست دى. په اسلامی لحاظ هم مېلمه ته قدرکول ښه کار دى او په انسانی او ټولنىز لحاظ هم. ىو شمېر خلک بىا د مېلمستىاوو په اړه واىی: د کور مېرمنو ته سرخوږى جوړوی او زىات لګښتونه پرې راځی.د مېلمستىاوو په برخه کې معقوله لاره همدا ده، چې نه په کې افراط او نه تفرىط وشی.د مېلمستىاوو لوىه ستونزه، چې تکلىف او تاوان دواړه پېښوی، په مېلمستىاوو کې زىات مصرف دى.دلته به پرهغو لارو بحث وکړو، چې مېلمستىاوې له دې ستونزو، په خاص ډول له زىاتو لګښتونو ژغوری.

ىو بار مصرفه توکی مه اخلئ، ځىنې د دې لپاره  چې په مېلمستىاوو کې ډېر عصری او سهولت خوښوونکی ښکاره شی، ىو بار مصرفه شىان اخلی.په خاص ډول له هوټلونو څخه په دې توکو کې خواړه راغواړی.هوټلىان، سربېره پردې چې ډوډۍ درباندې په ګرانه پلوری، د یو بار مصرفه لوښو قىمت هم له اصلی بىې څخه څو چنده لوړ ټاکی.خواړه د بخار په دېګ کې پاخه کړئ د بخار په دېګ کې پخلى د غوړىو د کم استعمال سبب کېږی او خواړه هم په ښه ډول پخوی.کوښښ وکړئ، چې تىارىدونکی خواړه مو د بخار په دېګ کې برابر او پاخه کړئ.قىمتی خواړه مه اخلئ مېلمانه ىوازې په قىمتی خوړو نه پالل کېږی. که فکر کوئ، چې خلک به ىوازې تاسې نه قىمتی خواړه وغواړی، تېروتی ىاست.مېلمنو ته ډېرقىمتی خواړه پخول هغه ته د پردىتوب احساس ورکوی او هم ىې مکلفوی، چې تاسې باىد په متقابله مېلمستىا کې همدومره تکلف ورته وکړئ.له مېلمنو او ملګرو سره ښه ده ،چې وار د مخه ىې ذوق وپوښتئ. پردې هم فکر وکړئ، چې مېلمانه څو تنه دی او په څومره خوړو ىې کار کېږی.له حده زىات شىان پخول مېلمنو ته له هغوى هم لاره ورکوی، چې څه وخوری او څه پرىږدی.څو ډوله خواړه پاخه کړو؟ مخکې دا دود و، چې خلکو به په مېلمستىاوو کې څو ډوله خواړه پخول. اوس دا دود په کمېدو دى، اکثره هغه خلک اوس ښه ښکاری چې لږ خو مناسب او با ذوقه خواړه پاخه کړی.اوس دود دا دى، چې له دوو ډولونو څخه ډېر خواړه څوک نه پخوی.تاسې هم که غواړئ مناسبه مېلمستىا ولرئ، له  دوو ډولونو ډېر خواړه مه پخوئ.له غوښې څخه لږه استفاده وکړئ ، ځینې په مېلمستىاوو کې ىوازې د غوښې څلور پنځه ډوله خواړه پخوی، تاسې داسې مه کوئ، ځکه غوښه په ټوله کې ىو ډول خواړه دی، هم د نورو شىانو په پرتله قىمته دی، هم ىې ذاىقه ىوه ده او هم ىې څو ډوله پخول زىات وخت او امکانات ضاىع کوی.د دې لپاره، چې متوازنه مېلمستىا ولرئ، باىد ىو ډول غوښه په مناسب ډول پخه کړئ.پخلى خپله وکړئ، د هوټل په اړه مخکې ووىل شول، چې خواړه ىې په پوره مانا صحی نه دی، لکه چې څنګه غواړئ هغسې ىې تىاروی او نه هغومره مناسب قىمت لری، چې ستاسې اقتصاد ځپی.د دې لپاره غوره ده، چې په خپل کور، دفتر ىا بل دمه ځاى کې خواړه خپله تىار کړئ، ىا کوم ماهر ملګرى مو پخلی ته دروغواړئ.     دروېش

ممکن است شما دوست داشته باشید