روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حافظ عزیز الرحمن، سرپرست ادارۀ محیط زیست:اداره ملی حفاظت محیط زیست مسئول انسجام و نظارت از حفاظت و احیای امور محیط زیست در کشور می باشد

اداره ملی حفاظت محیط زیست مسئول انسجام و نظارت از حفاظت و احیای امور محیط زیست در کشور می باشد

این اداره مکلف است هماهنگی لازم درسطح محلی، ملی وبین المللی جهت حفاظت محیط زیست و احیای آن را بوجود آورد

مسئولان ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ضمن کنفرانس مطبوعاتی که در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت پیرامون برنامه حسابدهی دولت به ملت برگزار گردید، گزارش اجرأات یک سال اخیر این اداره را شریک ساختند.

به گفته مسئولان، مدیریت تغییر اقلیم، پیگیری اهداف انکشاف پایدار، تنظیم آلوده گی ها و زباله ها، حفظ میراث های طبیعی و کنترول مواد مخرب لایه ازون، از موارد قابل توجه این اداره در یک سال اخیر می باشد.

اداره ملی حفاظت محیط زیست در چوکات امارت اسلامی افغاانستان به حیث اداره مستقل، مسئول انسجام ونظارت از حفاظت واحیای امور محیط زیست در سطح کشور می باشد. این اداره وظیفه  دارد هماهنگی لازم درسطح محلی، ملی وبین المللی را جهت حفاظت محیط واحیای آن به وجود آورد.

اجراآت ودستآوردهای این اداره دربخش تخنیکی ومسلکی شامل مدیریت تغییراقلیم، پیگیری اهداف انکشاف پایدار تنظیم آلودگی ها وزباله ها، حفظ میراث های طبیعی وکنترول مواد مخرب لایه ازون است.

خبرنگار روزنامه هیواد درهمین زمینه گزارشی را تهیه کرده است که تقدیم میگردد.

حافظ عزیز الرحمن، سرپرست ادارۀ محیط زیست گفت: در جریان یک سال اخیر، با سکرتریت میکانیزم های جهانی تغییر اقلیم و نهاد های ملل متحد به منظور آغاز مجدد فعالیت ۳۱ پروژه به ارزش مجموعی ۸۹۵ میلیون دالر، هماهنگی لازم انجام شده است.

وی افزود: صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) در سطح کشور های جهان مجموعاً در بخش مدیریت تغییر اقلیم ۴۸۰۰ پروژه داشته که از این رقم ۳۱ پروژه آن مربوط افغانستان بوده و از مجموع ۳۱ پروژه، ۱۷ پروژه تکمیل، ۵ تحت کار و ۹ آن منظور شده است.

سرپرست اداره محیط زیست اضافه کرد: طی یک سال اخیر، اثرات محیط زیستی و اجتماعی ۶۰۶ فعالیت و پروژه انکشافی، زیربنایی، صنعتی و تولیدی ارزیابی شده، ۵۷۳ فعالیت و پروژه مورد تایید و متباقی ۳۳ پروژه بنابر عدم رعایت قواعد و شرایط محیط زیستی رد گردیده است، طی یک سال، از سیستم تسخین، مواد سوخت و سیستم مدیریت فاضلاب و زباله های ۳۷۹ فابریکه، ۱۰۵ بلند منزل، ۶۴۶ حمام و سقابه، ۱۲۷۷ رستورانت، ۲۰۸۸ خبازی، ۲۳۶ کلینیک و شفاخانه دولتی و ۱۶۴ معاینه خانه ودواخانه نظارت به صورت گرفته و در این خصوص مجموعاً ۳۲۳۵ فعالیت اصلاح و به ۳۵ شکایت رسیدگی شده است.

حافظ عزیز الرحمن بیان داشت : به منظور حفظ و انکشاف ساحات سبز، بیش از ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر و گونه های نباتی در مرکز و ولایات، غرس شده است. فعال سازی لابراتوار های محیط زیستی در ولایت های هرات، کندهار، بلخ و ننگرهارتسوید اسناد حقوقی، بازنگری پلان ستراتیژیک اداره و تدوین پلان عملیاتی، پالیسی ملی محیط زیست، پالیسی کنترول و کاهش پلاستیک یکبار مصرف و طرح محیط زیستی شهر کابل، بخشی از دست آورد های این اداره در یک سال اخیر می باشد. تطبیق سیستم ملی معلوماتی و ترتیب ستراتیژی دسترسی مستقیم به منابع تغییر اقلیم و مشارکت سکتور خصوصی به صندوق اقلیم سبز، ترتیب پروپوزل محیط زیست و منابع طبیعی و طرح پیشنهادی وضع مالیاتی بر انتشار گاز های گلخانه یی، ساده سازی روند جواز دهی، ترتیب طرح تحقیق و ارزیابی انواع حیات وحش در ساحات حفاظت شده، ترتیب مقرره های ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی، تنظیم ساحات حفاظت شده و تنظیم وظایف اداره، ترتیب طرزالعمل های نظارت و تنظیم زباله های طبی، تجارت بین المللی حیوانات ونباتات وحشی، بخش دیگری از دست آورد های این اداره می باشد.

وی ادامه داد: ساختار تشکیلاتی این اداره به منظور تحقق اهداف پلان شده،بازنگری گردیده و در جریان این مدت به تعداد ۹۶تن افراد شایسته وواجد شرایط در مرکز و واحد های دومی به کار گماشته شده اند.برعلاوه این اداره از رهگذر عرضه خدمات،مبلغ (۲.۵) دو اعشاریه پنج میلیون افغانی عواید جمع آوری کرده است.

حافظ عزیز الرحمن افزود: در بخش روابط بین المللی، این اداره درهمکاری با وزارت محترم امورخارجه باکنوانسیون ها، سازمان ها وموسسات بین المللی محیط زیستی ارتباط برقرار نموده وبه ۱۶ کنوانسیون، پروتکل وسازمان بین المللی مرجع تماس وشخص ارتباط دوم اداره رامعرفی نموده است. همچنان در این بخش یادداشت های تفاهم با نهاد های داخلی وخارجی تهیه گردیده وازجانب اداره به جانب دوم ارسال شده است.

سرپرست اداره ملی حفاظت محیط زیست اضافه کرد: دربخش اطلاعات وآگاهی عامه، این اداره ۱۰۰۳ خبر، اعلامیه وابلاغیه، ۴۰ مصاحبه باخبرنگاران ورسانه های ملی وبین المللی و۳ کنفوانس مطبوعاتی برگزار نموده وبرای حدود ۵۰۰۰ تن از شاگردان مکاتب، کارمندان دولتی، اعضای نهادهای اجتماعی ورسانه ها آموزش محیط زیستی ارایه نموده است.

وی ادامه داده گفت: دربخش منابع بشری، تشکیل این اداره درمطابقت به پالیسی امارت اسلامی وبمنظور تحقق اهداف پلان شده باسقف ۷۰۰ بست بازنگری گردیده وبه تعداد ۹۶ تن کارمندان به تفکیک ۵۶ تن درواحد های دومی (ولایات) و۴۰ تن در اداره مرکزی استخدام شده است.

حافظ عزیز الرحمن بیان داشت: دربخش امورمالی، منابع عدایداتی این اداره به صورت عموم دومنبع داخلی وخارجی می باشد. منابع عایدات داخلی این اداره مشتمل برفیس اجازه نامه ها وجریمه نقدی تخلفات محیط زیستی بوده ومنابع عایداتی این اداره منابع خارجی مشتمل برمیکانیزم های مالی جهانی تغییراقلیم همچون صندوق اقلیم سبز(GCF)، تسهیلات جهانی محیط زیستی (GEF) ، صندوق سازگاری(AF)، نهاد های دوجانبه مالی ونهاد های چندین جانبه ملل متحد می باشد. اکنون منابع عایدات خارجی وعواید ازدرک جریمه تخلفات محیط زیست غیرفعال بوده وعایدات داخلی این اداره ازوجه اجازه نامه و جوازنامه های محیط زیستی فعال است که در یک سال اخیر رشد قابل ملاحظه رانشان میدهد. این اداره از درک فیس ارزیابی اثرات محیط زیستی وصندوق ۵۷۳ جواز محیط زیستی مبلغ ۲۰۷۳۰۰۰ افغانی عاید کرده است.

وی تأکید کرد: این اداره به منظور تحقق اهداف وفعالیت های پلان شده خویش بابت ماه جدی، دلو وحوت سال مالی ۱۴۰۰ توانسته است تا از بودجه عادی مبلغ ۵۴۷۶۷۶۵۲ افغانی که  ۹۸ فیصد مجموع بودجه می شود رابه مصرف رسانیده ودر سال مالی ۱۴۰۱ توانسته تااز بودجه عادی مبلغ ۱۷۳۴۶۷۷۶۸ افغانی تااخیرربع اول سال مالی ۱۴۰۱ که ۲۵٪ بودجه اداره راتشکیل میدهد به مصرف برساند.

محمد رفیع تیموری

 

ممکن است شما دوست داشته باشید