روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

توجه به حفاظت محیط زیست ارج نهادن به صحت شهروندان است

میرمسجدی عزیزی
با فرارسیدن گرمای تابستان، شدت یافتن بادهای آلوده با گرد و خاک ،عدم موجودیت آب صحی آشامیدنی و بالاخره عدم موجودیت محیط عاری از آلودگی هر کدام بالنوبه عواملی اند که در بروز امراض موسمی از جمله اسهالات و گرمازدگی تأثیر مستقیم دارند،اما آنچه که باید به خاطر جلوگیری از امراض موسمی در نظر گرفته شود، مسئله رعایت حفظ الصحه جسمی و حفاظت محیط زیستی است.زیرا بدون موجودیت محیط پاک و عاری از آلودگی ،جلوگیری از بروز امراض موسمی و ساری یک امر دشوار است.بنآ جهت برخوردار بودن از صحت کامل و نجات از دچارشدن به مریضی ها در جلوگیری از آلودگی محیط زیست که خانه ،کوچه و بالاخره شهر ما را در برمی گیرد باید توجه زیاد نمود و تمام شهروندان باید به صورت هماهنگ در این راستا تلاش نمایند.
با در نظر داشت اهمیت‌ و ارزش محیط پاک و عاری از آلودگی مسئولین امور و نهادهای حفظ محیط زیست، شاروالی و وزارت‌ صحت عامه ،همه ساله تدابیر پیشگیرنده جلوگیری از امراض ساری و موسمی را اتخاذ نموده و به خاطر تداوی افرادی که به امراض ساری موسمی دچار می شوند اقدامات لازم در نظر می گیرند، از جمله شفاخانه ها و کلینیک های که دراین راستا وظیفه دارند،با آماده نمودن دواهای مورد نیاز و پرسونل مسلکی شامل داکتران و پرستاران ،لوازم تداوی مریضان شامل بستر ،ادویه و تجهیزات لابراتواری در خدمت شهروندان کابل قرار می گیرند،اما آنچه که در این زمینه از موثریت خاصی برخوردار است، همانا هماهنگی در حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی فضای شهر کابل و سایر شهرها از وجود گازات و موادآلاینده فضا و محیط زیست میباشد. وظایف تمام شهروندان است تا در کنار مسئولین نهاد های حکومتی در زمینه پاکی و صفایی محیط زیست تلاش ورزند و خود را درچنین امر نهایت مهم سهیم بدانند و محیط پاک و سالم را برای خود آماده سازند.
خواستم در مورد حفاظت محیط زیست نظر یکتن از شهروندان کابل را بگیرم که اینک نشر می گردد.
حسیب الله صمدی باشنده خیرخانه مینه چنین گفت:
حفاظت و نظافت محیط زیست وظیفه مشترک ایمانی و وجدانی هر فرد مومن جامعه می باشد که‌ در ادای آن سلامت روانی و جسمی اهالی منطقه و شهر نهفته است که‌ باید به آن توجه کند.
وی تأکید کرد:زمانی که منزل و حویلی خودرا پاک می نماییم باید به پاکی کوچه،محل و گذر خود نیز توجه داشته باشیم،منحیث یک شهروند باید وظیفه خودرا بشناسیم و خودرا در کنار نهادهای خدماتی همکار و مسئول بدانیم.همانگونه که در برابر محل بود و باش و شهر خود نیز وجایب و مکلفیت هایی داریم که باید رعایت گردد.
فلهذا تقاضای ما اینست که شهروندان کابل و ارگانهای مسئول مانند وزارت صحت عامه، اداره مستقل محیط زیست و شاروالی کابل در حفظ الصحه محیط شهر توجه نموده ، هر کدام به نوبه خود در بخش مسئولیت خود مسئولیت پذیر بوده و خدمات عام المنفعه را از مردم متدین خود دریغ ننمایند. در غیر آن گرمای شدید تابستان امراض ساری گوناگون، اسهالات و بیماری های موسمی را بوجود می آورد،پس باید هرچه عاجلتر در رفع آن دست بکار شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید