روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأکید شاروال کابل بر بازپس گیری ملکیت های عامه از نزد غاصبین

شاروالی کابل میگوید که زمین ها و ملکیت های عامه از نزد غاصبین و افراد سودجو پس گرفته میشود. شاروالی کابل با نشر خبرنامه یی گفته است که مولوی عبدالرشید، شاروال کابل در دیدار از نواحی غرب کابل، ضمن تأکید بر بازپس گیری زمین ها و ملکیت های عامه از نزد غاصبین و افراد سودجو، به منظور بهبود خدمات شهری و نظم عامه به مسئولان نواحی پنجم، ششم و سیزدهم شهر کابل هدایات لازم داده است. شاروال کابل همچنین گفته است که ،در مورد جلوگیری از تخلفات شهری، استفادۀ مناسب از جایدادهای شاروالی کابل، تنظیم روند سرسبزی و جمع آوری عواید تمرکز بیشتر شود. گفتنی است که غصب ملکیت های عامه، آلودگی هوا و بینظمی های شهری از مشکلات اساسی شهر کابل عنوان می شود که به گفتۀ مسئولان شاروالی کابل، برای رسیدگی به این مشکلات برنامه هایی رویدست است.

ممکن است شما دوست داشته باشید