روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بسته شدن هفت تانگ تیل به دلیل کیفیت پائین وگران فروشی درهلمند

هفت تانگ تیل در هلمند به دلیل کیفیت پایین وگران فروشی بسته شد.گروه بررسی کننده ی ریاست انحصارات هلمند می گوید که درجریان یک شبانه روز اخیر و درجریان بررسی ها، این تانگ های تیل را که مشغول فروش مواد سوخت بی کیفیت و نیز گران فروشی بودند، شناسایی وبسته کردند.این تانگ های تیل دربخش هایی از شهر لشکرگاه و ولسوالی های نادعلی و مارجه موقعیت دارد.

یک منبع ریاست انحصارات هلمند به آژانس باخترگفت که گروه بررسی کننده ی آنان همچنان به دنبال کشف تانگ های تیل این چنینی اند.او به مالکان تانگ های تیل هشدارداد چنانچه دست به فروش مواد سوخت بی کیفیت و گران فروشی بزنند، مجازات خواهند شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید