روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برخی ساحات باستانی بدخشان در معرض نابودی قرار دارد

مقبره قاضی جمال که در منطقه اسکازر ولسوالی کران و منجان موقعیت دارد و به گفته باشندگان محلی ۴۰۰ سال قدامت تاریخی دارد، در سال های اخیر در معرض نابودی قرار گرفته است.

معزالدین احمدی رئیس اطلاعات وفرهنگ بدخشان که با تیم کاری اش از ساحات باستانی و جاذبه های گردشگری شماری از ولسوالی ها نظارت و باز دید کرده است می گوید که بخش از این مقبره در سالهای قبل تخریب شده است و احتمال می رود که قاچاقچیان، آثار با ارزش باستانی که در دل این مقبره مدفون بوده است  را کاوشگری کرده باشند.

وی از مردم محل خواست که در قسمت حراست و نگهداری ساحات باستانی و جاذبه های سیاحتی شان بی توجهی نکنند.

وی افزود که به انسانهای خبرۀ جامعه لازم است تا از آثار با ارزش باستانی، آبده های تاریخی که هویت های شان را به معرفی می گیرد و ساحات گردشگری که صنعت مهم در جذب گردشگران دارد و سبب بلند رفتن عواید محلی می شود حراست و نگهداری کنند.

در همین حال حاجی رحمت باشندۀ ولسوالی کران و منجان گفت که برای آنان پیرامون حفظ آثار باستانی، آبده های تاریخی و ساحات گردشگری آگاهی داده نشده است و مردم محل ارزش صنعت گردشگری کمتررا درک می کنند. باختر

ممکن است شما دوست داشته باشید