روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برای  مجاهدین اهل کار زمینه کار مساعد می شود

هیئت وزارت امورداخله طی سفری به کندز، درنشستی گفت: مطابق طرزالعمل تمامی مجاهدین و اشخاصی که اهلیت کار را داشته باشند پس از مراحل بایومتریک و ارایه اسناد لازم شامل وظیفه خواهند شد.به گزارش آژانس باختر، درین نشست ملانثار احمد نصرت والی کندز، قاری بختیار معاذ قومندان امنیه و ولسوالان آن  ولایت شرکت داشتند.درین نشست معیین تامینات وزارت امور داخله پیرامون  تشکیل جدید واهداف آن به حاضرین معلومات داد.قوماندان عمومی تعلیم وتربیه وزارت داخله درخصوص تشکیل جدید صحبت نمود وگفت که یکی از اهداف اساسی تشکیل جدید اینست که برای تمامی مجاهدین و افرادی که لیاقت و شایستگی کار را داشته باشند زمینه کار مساعد می‌گردد. در این نشست ملا نثاراحمد نصرت والی کندز گفت که در خصوص تطبیق تشکیل جدید با هیئت  وزارت امور داخله آماده هرنوع همکاری است.

ممکن است شما دوست داشته باشید