روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

باغداران و دهقانان کشور در فصل برداشتن حاصل به کمک بیشتر نیاز دارند

میرمسجدی عزیزی

افغانستان دارای آب و هوای معتدل و زمین های حاصلخیز زراعتی و شرایط مساعد برای باغداری و رشد و نمو ی درختان میوه دار و تاکستان های انگور بوده و سالانه صدها تن میوه های تازه و خشک به خارج از کشور صادر می گردد. اما آنچه در فصل جمعآوری و پخته شدن میوه های سردرختی عامل نگرانی باغداران و دهقانان کشور ما میگردد،موضوع فروش میوه های تازه به خصوص در این روز ها که موقع جمعآوری آن است و برای فروش باید به بازار انتقال داده شود، از اولویت های کاری وزارت تجارت، اتحادیه‌ها و اتاق تجارت و صنایع به شمار می آید،که تسهیلات را درحصه رسانیدن محصولات به مارکیت های داخلی و خارجی مساعد ساخته تا از فاسد شدن آن جلوگیری گردد.

با توجه به اینکه میوه یکی از اقلام مهم صادراتی افغانستان را تشکیل می دهد واز آنجایی که علاقمندی زیادی نسبت به محصولات باغداری افغانستان در منطقه و کشورهای اروپایی وجود دارد، سال های گذشته، کشورما مقدار زیادی از میوه ها ی تازه خود مانند انگور، انار،خربوزه، زردآلو،تربوز،شفتالو و سایر میوه های تازه را به کشور های خارجی صادر میکرد و رونق خوبی داشت.

بدون تردید بازار گرم میوه افغانستان در مارکیت های خارجی برای باغداران کشور عاید خوبی را درپی دارد،مگر در سال های گذشته گاهگاهی صادرات میوه افغانی با برخی مشکلات و موانع مواجه گردیده است.

شماری از کشورهای همسایه که افغانستان از خاک آنها به عنوان ترانزیت استفاده می کند به عناوین مختلف صادرات افغانی را متوقف ساخته و یا هم بابلند بردن تکس و محصول مانع صادرات میوه افغانی شده اند.

درحالیکه افغانستان مطابق به معاهدات بین‌المللی حق ترانزیت آزاد را برای خود محفوظ داشته و در عین حال کوشیده است،تابرای کشورهای دیگر که مسیر افغانستان را به عنوان ترانزیت طی می نمایند سهولت هایی را ایجاد کند.

در چنین حالتی که باغداران و دهقانان کشور ما در آغاز جمع آوری محصولات شان قرار دارند، آنها امیدواراند که مشکلات سالهای گذشته تکرار نشود و امارت اسلامی افغانستان که امور کشور را بدست دارند باید به خاطر صادرات میوه تازه و سایر امتعه تجارتی افغانستان، تجار افغان را کمک بیشتر نماید.

توقع می رود وزارت زراعت و مالداری علا وه از میسر کردن تسهیلات ترانزیتی با ایجاد سرد خانه ها از فاسد شدن میوه باغداران جلوگیری کرده و اتاق تجارت نیز باید با ایجاد کارخانه‌های کوچک تجار افغانی را در بسته بندی و بارگیری محصولات باغداران و دهقانان مطابق نورم های بین المللی کمک نمایند.

اتخاذ تدابیر و پیش بینی های لازم خواهد توانست بسیاری از مشکلات باغداران و دهقانان را حل نماید.

جمشید بگراموال یکتن از باغداران ولسوالی بگرام ولایت پروان در این مورد گفت :

در حدود چهارهزار بوته تاک انگور دارم و تمام سال در باغ انگور خود مصروف کار میباشم، اما زمانی که فصل حاصل برداری انگور و میوه جات فرا می رسد،قیمت میوه تازه در بازار های کشور چنان کاهش می یابد،که حتی مصارف خود را پوره کرده نمی تواند. همین اکنون یک پاکت انگور به مبلغ ۱۳۰ الی ۱۴۰ افغانی بفروش می رسد. اگر مسئولین امور در زمینه توجه نکنند،باغداران به مشکلات فراوان دچار خواهند شد.

آقای جمشید خان افزود : خواست ما از مسئولین مربوط اینست که در راستای تهیه سامان آلات زراعتی، کود کیمیاوی، تخم های اصلاح شده و ادویه ضد آفات نباتی و امثال آن باغداران و دهقانان را همکاری نمایند.

همچنان در کنار حکومت سکتور خصوصی نیز با راه اندازی سرد خانه ها و کارخانجات پروسس میوه می توانند جلو فاسد شدن میوه های تازه را تا رسیدن به مارکیت های جهانی بگیرند. باغداران و دهقانان کشور امیدوار اند تا مسئولین با مساعد ساختن زمینه نگهداری و صادرات میوه تازه آ نان را یاری رسانند وبا امضای قرارداد های تجارتی، از طریق تاجران ملی میوه های تازه از جمله انگور،سیب،انار خربوزه،  زردآلو و سایر میوه ها و حاصلات زراعتی را به خارج کشور صادر نمایند و از این طریق در بازار یابی حاصلات زراعتی و

باغداری که با زحمت زیادی بدست می آید به دهقانان وباغداران کمک نموده در گسترش صادرات میوه های کشور به خارج و ارتقای عرصه های اقتصادی و زراعتی اقدامات زیادتری روی دست گیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید