روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

انعام الله سمنگانی: برنامه حسابدهی حکومت به ملت برنامه موفق بود

امارت اسلامی یک ساله شد،به همین منظور ریاست عمومی اداره امورامارت اسلامی برنامه گزارش دهی حکومت به ملت را سازماندهی کرد و مرکز رسانه های حکومت درانعکاس این برنامه ازطریق رسانه ها نقش خود راداشت.

انعام الله سمنگانی رئیس مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت درمصاحبه یی با خبرنگار آژانس باختر دراین باره گفت :هدف از راه اندازی برنامه حسابدهی دولت به ملت این بودکه نظام اسلامی به حیث یک نظام دربرابر مردم پاسخگوباشد.

یک ساله شدن امارت اسلامی فرصت خوبی برای حسابدهی دولت به ملت بود.

به همین اساس ادارات دولتی ازطریق این برنامه کارکردها،کارنامه ها، اجراات وآماروارقام یک ساله و نیز مشکلات برنامه های بعدی شان را ازطریق رسانه ها با مردم شریک کردند.

سمنگانی افزود:برنامه حسابدهی حکومت به ملت که از دهم اسد آغاز شده بودبه تاریخ ۱۹ سنبله پایان یافت .

وی بیان داشت که دراین برنامه ۴۴ وزارت خانه و ادارات مختلف و مستقل دولتی اشتراک داشتندکه برعلاوه از یازده تن سرپرست وزیران ،هشت تن روسای ادارات مستقل ، ۳۷ تن معینان ،۴۱تن روسای بخش های مختلف وزارت خانه ها وبیش از ۲۰ تن از سخنگویان ضمن ارائه گزارش ،به پرسش های رسانه ها پاسخ گفتند و این روندرامردم ازطریق تلویزیون ملی ورسانه های خصوصی به گونه زنده مشاهده کردند.

رئیس مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت تاکید کرد برنامه حسابدهی به ملت یک برنامه موفق بودو موفقیت این برنامه بدون سهمگیری فعال رسانه ها ممکن نبود .

به گفته وی، ما به این باورهستیم که ازطریق رسانه های ملی و خصوصی توانستیم این برنامه را هرچه بیشتر خوب وبهتر پوشش بدهیم و به اطلاع مردم برسانیم .

اویکباردیگر تاکید کردکه جای خوشی است که این برنامه ما بازتاب خوب پیداکرد و رسانه ها بازهم نشان دادند که آنان میتوانند درانعکاس همچوبرنامه های بزرگ ملی نقش بسیار خوب وسازنده داشته باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید