روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اعلان نتیجه انتخابات کار کمیسیون مستقل انتخابات است

در یک جامعه آزاد دموکراتیک هر شخص که واجد شرایط انتخاب شدن ویا انتخاب کردن باشد میتواند از آن شرایط استفاده کند . کشور عزیز ما هم برمبناى همین اصل دموکراسى تا اکنون چندین بار انتخابات را تجربه کرده اند، و مردم به پاى صندوق هاى راى رفتن بخاطر انتخاب زعیم آینده خود راى خود را در صندوق ریختند. ګرچه این اولین با ر نیست که مردم بخاطر تعیین زعیم آینده ویا هم وکلاشان در پارلمان راى دادند. ما وشما تعداد شاهد آن هستیم که با برګزارى انتخابات پارلمانى سال ګذشته تعداد زیادى از مردم ما در آن اشتراک کردند و وکلاى   مورد نظر شانرا انتخاب کردند . حال ما صاحب وکلا منتخب مردم در پارلمان و ولسى جرګه هستیم. در این شک نیست که در شرایط موجود افغانستان پروسه برګزارى انتخابات یک امر ساده و آسان نبوده .  اما افغانستان سالها شاهد جنګ هاى و مشکلات بوده است رقم زدند امروز ما از برکت انتخابات صاحب حکومت ، پارلمان وقوه مقننه هستیم در آینده نیز خواهیم بود . ولى هستند تعدادى از نامزدان بجاى اینکه برى کمیسیون انتخابات وقت بدهند تا کار هاى شانرا به ګونه احسن انجام بدهد بخاطر برنده شدن انتخابات پیش روى میکند . که حتا این فشار ها ، پیش داورى سبب آن شده  تا کمیسیون مستقل انتخابات از نهاد هابین المللى و نماینده ګان کشور هاى خارجى بخواهد تا بالاى کاندیدان محترم فشار وارد کند تا  بالاى کمیسیون انتخابات فشار وارد نکنند و اجازه بدهند تاکار شمارش آرا  انجام شود، و کمیسیون بتواند نتایج انتخابات برګزار شده را اعلان کند . درهمین رابطه آقاى رحمت الله پیژنپو پور آګاه امور سیاسى میګوید:

که انتخابات برګزار ګردید ، مردم به پاى صندوق هاى راى  رفتند. اینکه چرا کمیسیون انتخابات از نهاد ها و نماینده ګان کشور هاى خارجى خواسته تا کاندیدان بالاى کمیسیون  انتخابات فشار پیش از وقت  وارد نکنند. شاید مسئله مهم و جدى باشد . وبراى کمیسیون مستقل  انتخابات پیش داورى تعداد از کاندیدان در مورد برنده شدن انتخابات باعث  نګرانى کمیسیون مستقل انتخابات شده است .باید کاندیدان منتظر اعلان نتایج کمیسیون مستقل انتخابات باشند ، ونباید فشار واردکند . پس همه ما باید صبرکنیم و کمیسیون هم باید بایک مدیریت قوى فکر آرام  نتیجه انتخابات را اعلان کند.

نیک محمد آزاد

ممکن است شما دوست داشته باشید