روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان