روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

Liver Transplantation تعویض کبد

ترتیب کننده: رنحورمل دوکتور محمد سالم «صادق»

ترینر متخصص جراحی عمومی شفاخانه استقلال کابل

تعویض کبد یا جگر از جمله ضروریات جدی در یک تعداد حالت ها بوده که امروز جهان در مکتب جراحی درگیر آن است حالاتی که ایجاب تبدیلی کبد Liver Transplantation را مینماید قرار ذیل است.

۱: عدم کفایه کبد: حالاتی که باعث عدم کفایفه کبد می‌شود قرار ذیل است.

A: مرض هپپاتیت B & C ویروسی .

B: آفات شحمی کبد غیر الکولی که اینها باعث تخریب حجرات کبدی می شود.

C: آفات جنیتیک شامل Hemochromatosis & Wilsons که اینها باعث مقدار تولید بیش از مواد سمی می شود.

D: آفات مجرای صفراوی که اینها باعث رکودت خطر صفرا بالای کبد می شود که شامل سرطان های مجرای صفراوی Primary biliary cirrhosis . Primary sclerosing cholangitis and biliary atresia می شود.

اهتمامات :

اهتمامات قبل از جراحی تکمیل معاینات سراسری عضویت تکمیل معاینات سراسری دونر یعنی کسی که کبد یا جگر میدهد کسانی که عدم کفایه حاد کبدی است در مدت یک یا دو هفته که این ها نیاز به معاینات بیشتر دارند و دیگر شکل Chronic liver disease  است یا مریضانی که عدم کفایه کبدی به شکل مزمن است عموما باعث آن سیروز کبد است ناشی از آفات مختلف هیپاتیت ماه ها الی سال ها به وجود می آید شکل مزمن چون به ماه و سال بوجود می آید خطرات آن کم است مانند مریضان سیروز
کبدی .

اختلاطات بعد از عملیات :

۱: عدم کفایه کبدی  ۲: مکروبی شدن یا Infection .3 : خونریزی یا Bleeding.4 : تجمع کلات خون یا Blood Clots.

۵: خراب شدن سیستم معافیتی . ۶: اعراض عصبی یا Seizures  .

در نزد مریضان که تعویض کبد صورت می گیرد یک تعداد ادویه ها میگیرند بخاطریکه پیوند ریجیکت نشود .

اختلاطات یا عوارض جانبی ادویه های بخاطر جلوگیری از رد پیوند کبد عبارت اند از:

۱: زخیم شدن استخوان

۲: اسهالات مزمن

۳: به وجود امدن دیابیت

۴: تغیرات در مقاومت وجود

۵: بلند رفتن فشار خون

۶: تغیرات در سیستم معافیتی بدن می باشد .

 

ممکن است شما دوست داشته باشید