روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

Kallikrein در تداوی

دوکتور احمدالله روحی

متخصص امراض داخله اعصاب

مقدمه

ستروک ایسکمیک حاد (AIS) یکی از علل اصلی مرگ و ناتوانی در تمام جهان است. شد ید ترین شکل ستروک ناشی از بند ش اوعیه بزرگ از شعبات اصلی حلقه  wiles است. استراتیژی های معالجوی که در حال حاضر در کشورهای غربی برای انسداد اوعیه های بزرگ در دسترس است ، شامل تامین  سریع جریان خون از طریق لیز ترومب  با استفاده از میتود های میخانیکی یا دوایی (مثلاً فعال کننده پلازمایی نسجی یا tPA  ) صورت می‌گیرد.

هدف اصلی تداوی در ستروک  ایسکمیک حاد ، حفظ انساج در ناحیه penumbra  ایسکمیک است ، جایی که پرفیوژن کاهش می یابد اما برای جلوگیری از احتشای  ناحیه ستروک کافی است. با احیای دوباره جریان خون در منطقه آسیب دیده  می‌توان نسج موجود  این منطقه  (اولیگومیا یی) را  از احتشا یا انفارکشن حفظ کرد . در این بررسی یک نگا ه بالای استعمال  ادویه  جدید بنام  Kallikrein (KLK1) ، که تنظیم کننده مهم جریان خون است  می‌پردازیم .

KLK1 مسئول تولید کینین ها (برادی کینین و کالیدین) است ، که باعث توسعه موضعی و طولانی مدت اوعیه می شود. بر علاوه ،  KLK1   از نظرکلینیکی به عنوان یک  عامل تداوی مستقیم برای  تعدادی بیشتر امراض که  مترافق با تشوشات  در جریان خون موضعی از جمله  AIS      است استفاده شده است.

KALIKRAIN چیست وچی تأثیر بالای تحثر خون دارد ؟

کالیکرین پلازما یک انزایم( پروتئیناز)serine است که به شکل پرکالیکرین ،  یک ماده پیش قدم غیرفعال در خون گردش می کند و از طریق تجزیه هر دو فکتورXII و کینینوژن با وزن مولکولی بلند(HK) در سیستم دفاعی سطح واسطه شرکت می کند.

فعال شدن سیستم کینین هنگامی شروع می شود که کمپلکس های پر کالیکرین پلاسما و کینینوژن با وزن مولکولی بلند (HK) به یک کمپلکس آخذه ای موجود در حجرات اندوتلیال متشکل از آخذه  های فعال کننده پلاسمینوژن یوروکیناز (uPAR) ، سیتوکراتین -۱ (CK-1) و آخذهgC1q – (gC1qR)      متصل  شوند. کلیه ها , انساج عضلاتی و غدوات  لعابیه KLk1   را تولید می‌کند  که همچنین می‌تواند  از ادرار مریض نیز  گرفته شود  .

نوعی KLK1 انسانی که از ادرار انسان تجرید  شده است برای تداوی تحت الحا د ستروک اسکیمیک      AIS   در کشور چین تأیید شده است .  در حال حاضر تحقیقات جدید برای  Recanalization داخل وریدی در ستروک اسکمیک ازهمین نوع انزایم اندوجینوس پروتیاز وازواکتیف  و تنظیم کننده  جریان خون وعایی  را تحت مطالعه قرار داده است  در اینجا ما با استفاده از مکانیسم بیوشیمیکی و همچنین در یافت های  کلینیکی  انسانی که از این روش پشتیبانی می کنند ، منطق استفاده از KLK1 را به عنوان یک معالجه  دوایی اضافی برای AIS بررسی می کنیم  .

برای مریضانی که ترومبولایزس یا ترومبواکتومی شدند  NIHSS score  واجد شرایط نزد شان ۱ ساعت  بعد از تداوی ارزیابی شــده است  . مریضانیکه با حالت مساعد قبلی ناتوانی شدید یا severe premorbid disability منحیث سکیل توصیف شده  یا Modified Rankin Scale ( mRs) score  نمره ۴ یا بالاتر از ان را داشتند از مطالعه خارج شدند . مریضانی که قادر به قطع ACE inhibitor ها  نبودند که تصور میشد که  در صورت مصرف همزمان با KLk1   خطر افزایش  فشار خون  بیشتر شود نیز از مطالعه خارج شد ند .

مریضان به دو گروپ تقسیم شدند که  از طریق قرعه کشی یک گروپ معروض  به DM199 وگروپ دیگر  Placebo  انتخاب  شدند  .نزد آ نها ابتدا زرق داخل وریدی DM199 و بعداً زرق تحت الجلدی  در تداوی اختصاص داده شد  که بعداً در ظرف هر ۳ روز یک زرق تحت جلدی نزد شان صورت می‌گرفت  این معالجه ۲۲ روز ادامه داشت

در جریان  محاسبه نتیجه اولیه مصؤن  بوده که باعث عوارض جانبی جدی نشد . نتایج ثانوی شامل

 • بهبود ی عصبی  از نظر (NIHSS)score بود.
 • بهبود وظیفوی یا Functional ( منحیث MRS score در روز ۹۰ تعریف شده )
 • و موجودیت Biomarker  ها  از جمله نتایج خوب این آزمایش بود .

نتیجه گیری

 • KlK1 یک انزایم اندوجینوس پروتیاز وازواکتیف و تنظیم کننده وعایی است فورمول مورد مطالعه در این تست   DM199 است که توسط Dia Medica Therapeutica   تهیه شده است .

 

شواهد ارائه شده این فرضیه را حمایه میکند  که ….

 • DM199 اولین فــورمول نــو ترکیب KLk1 انسانی است  که توسط  کمــبل و همکارانــش  مطـا لعه  مورد مطالعه قرار گرفت.
 • KLk1   در ستروک دوفاز میکانیزم فعالیتی دارد. اول اینکه این  ادویه در بهبودی دوران خون مفید است  و دوم اینکه    اپتوزس نورونها و التهاب  را کاهش میدهد  و ترمیم  شبکه نورونها یا ارتباطات نیورونی را سرعت میبخشد .
 • عمده ترین عوارض جانبی آن شامل  قبضیت ,دلبدی ,و سردردی است
 • تداوی با KLK1 ممکن است  در وقایه پتوجنیزس AIS رول عمده داشته باشد  و با عث افزایش جریان خون در ساحه  penumbra    ، بهبود  التهاب ، احیای دوباره اتصال عصبی وعایی و تنظیم عکس العمل های معافیتی در مقابل انسولت شود  .

DM199 -2 نوعی ترکیب جدید KLK1 انسانی است که پروسه انکشاف وظیفه عصبی را درمریضان مصاب به AIS بهبود می‎بخشد. مفیدیت استفاده  DM199 به چندین دلیل نسبت به استفاده  از  uKLK1 بیشتر است.

 • DM199 حیاتیت حجرات  را بهبود بخشیده است ،
 • مشخصات معافیتی قوی در دوزهای توصیه وی معالجه وی دارد
 • از نظر اقتصادی محصول ارزان است

References

 1. Chao, B. Shen, L. Gao, C. F. Xia, G. Bledsoe, and L. Chao, “Tissue kallikrein in cardiovascular, cerebrovascular and renal diseases and skin wound healing,” Biological Chemistry, vol. 391, no. 4, pp. 345–۳۵۵, ۲۰۱۰٫ View at: Publisher Site | Google Scholar

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید