روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان
مرور رده

محیط زیست

روی چگونگی راه های جلوگیری از آلودگی هوا، بحث صورت گرفت

نشستی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روزپنجشنبه به منظور بحث روی چگونگی جلوگیری از آلودگی هوا به اشتراک مسئولین ادارۀ ملی محیط زیست افغانستان و نمایندگان سایر ارگان های مربوطه، دایر گردید.
ادامه مطلب ...

باز دید محمد اشرف غنی رئیس جمهور از ساحات تخریب شده مسیر دریای کابل و پل کمپنی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، پس از حضور در تالار لویه جرگه و دیدار با رهبری و اعضای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، در برگشت از طریق هوا از نقاط آسیب پذیر و ساحات آسیب دیدۀ ناشی از سیلاب های اخیر در مسیر دریای کابل به شمول پل کمپنی، دیدن کرد.
ادامه مطلب ...