روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان
مرور رده

مواد مخدر

گرایش به دخانیات نشان ضعف اخلاق است

آلودگی هوا در فضای بازو بسته هر دو خطرناک اند.بسیاری ازخانواده ها هستند که یکی ، دوویاسه تن اعضای خانواده آنان به سگرت معتاد اند.تاجایی نوجوانان به عمل استفاده ازسگرت ویاچلم به اصطلاح امروزی(قیلون) فخر می نمایند. مگرازاضرارآن به خود و درجمع خانواده ودوستان به هم نشینان بی خبراند. به خصوص درخانواده هااستفاده ازسگرت مروج وشوق انگیز است.باید به
ادامه مطلب ...

سفر وزیر مبارزه علیه موا مخدر به  کشور کرواسی

16 سرطان 1397  پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر  و هیات همراه شان در هفتمین نشست کمیته راهبردی برنامه منطقه ­ای برای افغانستان و کشورهای همسایه در عرصه  مبارزه با مواد مخدر در  شهر زاگرب کشور کرواسی اشتراک نمودند.
ادامه مطلب ...