روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محمد اجمل شاهپور: جوانان باید از فرصت ها برای تحصیل و شگوفایی خود استفاده کنند

اولین دور کنفرانس ” جوانان و حکومتداری “، روز شنبه ازطرف انستیتوت مطالعات حکومت داری خوب ومعینیت امورجوانان، درپوهنتون کابل برگزارشد.

به گزارش آژانس باختر، این کنفرانس به هدف انتقال تجارب رهبری و حکومتداری به جوانان برگزار شد.

دراین کنفرانس محمد اجمل شاهپور معین امور جوانان درمورد نقش جوانان دراجتماع و به ویژه درسرنوشت کشور و وضعیت حساس کنونی صحبت کرد و با قدردانی از ابتکار انستیتوت مطالعات حکومتداری خوب، به وضعیت فعلی جوانان نیز اشاره کرد .

شاهپورازجوانان خواست که از فرصت ها برای تحصیل و شگوفایی خود استفاده کنند و برای طی کردن پله‌ های ترقی  کوشش و تلاش بیشتر به خرج دهند. بعد احمداعتمادی رئیس اجرایی و مؤسس انستیتوت مطالعات حکومتداری خوب در مورد حکومتداری خوب وفعالیت های این انستیتوت معلومات داد.  

او افزود که انستیتوت حکومتداری خوب برنامه‌های متنوع‌ تر و بزرگ‌تری برای توانمندسازی و تقویت مشارکت جوانان روی دست دارد که به زودی آغاز خواهد شد.

این کنفرانس به ابتکار انستیتوت مطالعات حکومتداری خوب و همکاری معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ و صندوق وجهی سازمان ملل متحد درپوهنتون کابل برگزارشد. دراین کنفرانس شماری از مسئولان نهاد های دولتی و تحصیلی و همچنان تعدادی از جوانان از مرکز وشماری ولایت های کشوراشتراک کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید