روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

د مور مقام

شاه محمود درویش

 

 

 

 

موری سـتا مقـام رښتیا چې ډیر اوچت دی

پاک الله دی نـــوم یاد کړی په عزت دی

پیغمبر دپـــاک اسلام دی هـم ویــلی

چې دمور له قــدمو لانـــدی جنت دی

ستا له پــاکې غیږی پیل زمونږ ژوندون شو

ستا له مهره مـــو د مینی په لوریـون شو

لـــوست د مینی تا په خپل غیږه کې راکړ

چـې پیدا له تا فـرهـاد او هـم مجنون شو

نـــومیـــالی د دی نړۍ دی تا روزلی

لا تر نـن چـــې دی هر چـاتـه نازولی

ارسطو کــــه افلاطــون یا سقراط دی

دغه واړو دی هـم ستـــا شـودی رودلی

افغانۍ پتمنی مـــوری نــومـیالۍ یې

دعـزت او پت سرتـاجـه د نـړۍ یـــې

زیـږولی تـا ریښتـــنی اتـــلان دی

هم سکه مور د باتوری ملالـــۍ یـــې

میرویس خان کـه احـمدشاه یا غزنوی دی

خوشحال خان کـه اکبرخان یا که غوری دی

واړه دوئ دی تا په خـپل غیږکــې روزلی

نومیالی د خـپلواکۍ مو که غـــازی دی

نن بیا هم که چـیری خپل بچی سمبال کړی

یو د یو اوبل د بل چې پـــوه په حال کړی

افغانیت هـیواد پـــالنـه بیا ور زده کړی

د نړۍ لـه هریو سیال سره به یې سیال کړی

ممکن است شما دوست داشته باشید