روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

۷۰ هزار فامیل بیجاشده و مهاجر، کمک‌های زمستانی دریافت کردند

در نشست کمیته اجرایی بیجاشده‌گان و عودت کننده‌گان تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اچرائیه کشور روزچهارشنبه روند کمک‌رسانی به بیحاشده‌گان و مهاجرین در ایام زمستان به بررسی گرفته شد.

رئیس اچرائیه کشور گفت که نباید کسی از کمک‌های زمستان برای مهاجرین و بیجاشده‌گان سوء استفاده کند.

 تلاش شود که کمک‌ها به نیازمندان و مستحقین برسند.

دوکتور عبدالله عبدالله افزود که اتهامات در باره سوء استفاده از کمک‌های غذایی و غیر غذایی برای مهاجرین و بیجاشده‌گان وجود دارد. به زودی یک هیئت به حوزه غرب میرود تا روی این موارد تحقیق کند.

کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان (UNHCR) در باره کمک‌های زمستانی گزارش داد که تا حالا برای ۶۲۷۰۰ فامیل کمک‌های زمستانی توزیع شده است. 

هر فامیل مبلغ ۱۰۰-۲۰۰ و یا ۱۵ هزار افغانی دریافت کرده اند. طبق این گزارش، موسسات؛ UNHCR: 14000, CARE: 400, IOM:2125, AHF: 3974, MORR: 12027, IMC: 800, DRC: 1200 به این تعداد فامیل‌های بیجاشده و مهاجر کمک‌های زمستانی توزیع کردند. این نهاد بین المللی خبر داد که برای فامیل‌هایی‌که از کمک‌های زمستانی مستفید نشدند، مبلغ ۷.۷ میلیون دالر ضرورت است. وزارت امور مهاجرین و عودت‌ کننده‌گان گفت که برای ۸۳ هزار فامیل کمک‌های زمستانی در نظر گرفته شده بود؛ اما این تعداد به ۹۶۴۴۹ فامیل افزایش یافت به این خاطر خلا پیش آمد. اکنون ۳۳۰۰۰ فامیل نیاز به کمک‌های فوری دارند. سید حسین عالمی بلخی در باره وضعیت مهاجرین و بیجاشده‌گان در ولایت‌های غور، بادغیس و هرات گزارش داد که موسسات همکار کرایه خانه مهاجرین و بیجاشده‌گان ولایت غور را می‌پردازند و این مسئله حل شده است.

در ولایت بادغیس هم، ۶۵۰ جریب زمین برای اسکان مهاجرین و بیجاشده‌ها در نظر گرفته شده و برای هر فامیل مبلغ ۱۸۰۰ افغانی کرایه خانه در ماه از سوی موسسات بین المللی پرداخت می‌شود.

رئیس اداره مهاجرین ولایت هرات گزارش داد که امسال ۶۰ هزار فامیل بیجاشده و مهاجر در این ولایت آمده‌ است که در کُل با مهاجرین و بیجاشده‌های سال‌های قبل تعدادشان به ۱۶۰ هزار می‌رسند.

او گفت که تاکنون ۳۰ هزار فامیل تثبیت هویت و ۳۲ دیگر هزار بایمتریک شده، برای ۱۷۶۴ خیمه توزیع، ۲۵ هزار پول نقد و ۲۲۸۰۰ فامیل دیگر هم مواد غذایی توزیع شده. ۲ هزار فامیل از کمک‌ها بازماندند.

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان گفت که ۲۸۰۰ جریب زمین برای ایجاد کمپ موقت در هرات در نظر گرفته شده که هزینه آن مبلغ ۱۶ میلیون افغانی می‌شود؛ اما جا و زمین آن مشخص نگردیده است.

رئیس اچرائیه کشور به این وزارت هدایت داد که اول موضوع حقوقی زمین را حل نماید تا اقدامات بعدی روی‌دست گرفته شود.

همچنان، وزارت مالیه طرح ایجاد صندوق وجهی پول برای خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و بیجاشده‌گان داخلی را به جلسه ارائه کرد. پس از ایجاد این صندوق، به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و بیجاشده‌های داخلی در خریدن زمین و ساختن خانه کمک صورت می‌گیرد. این طرح از سوی جلسه تأیید شد.

در اخیر، رئیس اجرائیه کشور بر هماهنگی میان موسسات بین المللی و نهادهای داخلی تاکید کرد و گفت که باید نهایت دقت در توزیع کمک‌ها صورت بگیرد تا به افراد نیازمند از آن مستفید شوند.

در این نشست، نهادهای بین المللی در امور مهاجرین و بیجاشده‌گان وعده همکاری دادند.

ممکن است شما دوست داشته باشید