روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

۲۷ حوت فرصتی که به شکل نمادین نه، بلکه به طور حقیقی به مشکل خبرنگاران بپردازیم

۲۷ حوت مصادف است به روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز نظر به طرح پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ و تأیید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان روز ملی خبرنگار مسما و به ادارات مربوط هدایت داده شد تا این روز را در تقویم کشور درج کنند.

هرچند در دسمبر سال ۱۹۹۳میلادی مجمع عمومی سازمان ملل بنا بر پیشنهاد بخش فرهنگی این سازمان (یونسکو) روز سوم می را به عنوان روز بین المللی آزادی مطبوعات نامگذاری کرد، اما حکومت وحدت ملی به پاس ارج گذاری به این قشر آگاه و رسالتمند سعی کرد تا در پهلوی سوم می، ۲۷ حوت را نیز درج تقویم رسمی کشور نماید تا این روز فرصتی گردد که از وضعیت شغلی، استقلالیت وظیفوی و مصونیت جانی خبرنگاران یادآوری  و به رفع چالشهایی که مانع راه فعالیت خبرنگاران در کشور می گردد، بپردازیم.

از آن جایی که چنین روزهای مانند سوم می روز بین المللی مطبوعات و ۲۷ حوت روز ملی خبرنگاران یکی وجهه ملی و دیگری وجهه بین المللی دارد، بهتر است که در این روزها هرچه بیشتر و بهتر وضعیت رسانه ها، آزادی بیان و امنیت شغلی خبرنگاران را با تدویر همایش های بزرگ به جامعه جهانی و ملت شریف افغانستان تشریح نماییم و از آنان طالب حمایت شویم، زیرا امروز یکی از دستاوردهای که بر می گردد به مردم افغانستان و جامعه جهانی، رشد و توسعه مطبوعات و رسانه های همگانی در کشور است که بدون شک این دستاوردها، بیشتر ثمره تلاش و زحمات شباروزی خبرنگاران در افغانستان است، در حالیکه خبرنگاران ما با صدها چالش مواجه بوده و از این ناحیه رنج می برند.

هرچند با توشیح قانون دسترسی به اطلاعات از سوی رئیس جمهورغنی امیدواری ها برای دسترسی به اطلاع و فراهم شدن زمینه مناسب برای تهیه گزارشهای تحقیقی، افزایش یافت، اما هنوز هم این قانون به صورت شاید و باید آن عملی نمی گردد، در حالیکه توشیح قانون دسترسی به اطلاعات یک گام مهم در تاریخ مطبوعات و رسانه های کشور محسوب می گردد که تطبیق درست و دقیق آن می تواند خبرنگاران را در راستای اطلاع رسانی دقیق و مؤثر کمک کند.

گرچه حکومت وحدت ملی با ایجاد کمیته مصونیت خبرنگاران در مرکز و ولایات در راستای کاهش خشونت ها گام های عملی برداشت، اما با آنهم آمار خشونت علیه خبرنگاران رو به افزایش است که می شود از زخمی شدن نثار احمد احمدی خبرنگار تلویزیون سباوون در هلمند و شهادت سلطان محمود خیرخواه خبرنگار تلویزیون ژمن در خوست یادآور شد.

بناءً با استفاده از این روز و گرامیداشت از کار خبرنگاران در کشور  می توانیم با آنانیکه به آزادی بیان و دیموکراسی باورمند نیستند یادآور شویم که آزادی مطبوعات و کار در رسانه ها حق مسلم هر فرد این جامعه است و هیچ کس نمی تواند این حق را سلب کند، زیرا دیموکراسی بدون آزادی بیان هیچ مفهومی ندارد، همچنان با استفاده از این روز نیز می توانیم مردم افغانستان را متوجه اهمیت آزادی مطبوعات در یک زندگی مدرن و متمدن کرد و به آنها یادآور شد که دانستن واقعیت ها، آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات حق مسلم هر شهروند است که باید با تمام توان از آن محافظت نمایند و اجازه ندهند تا کسی این حق را از آنان سلب کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید