روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

۲۴ حوت قیامی که ایثارگری را به نمایش گذاشت

افغانستان سرزمین حماسه های است که در ادوار تاریخ پر از فراز و نشیب اش، این سرزمین، حوادث و رویدادهای زیادی را تجربه کرده است. مردم مسلمان و با دیانت این سرزمین، همواره بخاطر پاسداری از ارزشهای ملی و اسلامی و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور، در یک صف واحد بدون درنظرداشت قوم، سمت، زبان و مذهب، قرار گرفته و حماسه های جاودان و ماندگاری را رقم زده اند.

بی گمان یکی از این حماسه های ماندگار، قیام ۲۴ حوت مردم هرات است که در برابر رژیم وقت که می خواست، ارزش های دینی و ملی مردم ما را به بازی بگیرد، به وقوع پیوست و به نام حماسه ۲۴ حوت مسمی گردید.

درست چهل سال پیش از امروز، ده ها هزار انسان آزاده و مسلمان و بادیانت هرات زمین در مقابل رژیمی که در پی تطبیق اهداف و برنامه های به اصطلاح انقلابی شان بودند و هر لحظه اشخاص مؤمن و خدا پرست را با عناوین مختلف، زیر شکنجه های روحی و جسمی به جرم خداپرستی، قرار می دادند، کمر همت بستند و قدعلم نمودند، زیرا فضای موجود در آن زمان چنان اختناق و وحشت را در جامعه به وجود آورده بود که هیچ فردی را مجال حرکت و ارائه دیدگاهی نبود، اما مردم سلحشور هرات باستان به یاری پروردگار و سلاح ایمان توانستند در مقابل زورگویان و جباران وقت به پا بی ایستند و این را به جهانیان ثابت سازند که مردم افغانستان به هیچ قدرت دنیوی اجازه نمی دهند تا به ارزشهای ملی و اسلامی، همچنان سرنوشت شان بازی کند.

همین بود که شهروندان هرات در آن دوران توانستند با اتحاد، یک پارچگی و روحیه بیگانه ستیزی در مقابله با زورگویان وقت موفقانه بدرآیند.

درست مردم افغانستان در حالی از ۲۴حوت به عنوان روز رستاخیز ملی، تجلیل به عمل می آورند که موضوع صلح در کشور و گفتگو میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر در عدم حضور نمایندگان دولت افغانستان، بگو، مگو های زیادی را به بار آورده است، درحالیکه واقعیت امر اینست، گفتگوها میان امریکا و طالبان در عدم حضور نمایندگان مردم افغانستان، مردمی که در چهار دهه گذشته روزهای سخت و دشواری را تجربه کرده و اکنون نیز به پختگی سیاسی خود رسیده اند، به صلح پایدار و سراسری نخواهد انجامید.

از اینرو مردم افغانستان از گردانندگان وتسهیل کنندگان نشست  های صلح انتظار دارند تا تیم مذاکره کننده حکومت مشروع و قانونی که از آرای مردم افغانستان شکل گرفته را در مذاکرات صلح دخیل سازند تا اینکه تمام اقوام ساکن افغانستان خود را در این روند شریک بدانند و فیصله  ها و توافقاتی که در آینده صورت می گیرد از سوی مردم افغانستان، مردمی که تاریخ برایشان فخر می کند، مورد حمایت قرار گیرد و صلح سراسری در کشور تأمین گردد.

از همین رو همه ساله مردم افغانستان از ۲۴ حوت به عنوان روزحماسه ماندگار در سراسر افغانستان گرامیداشت به عمل می آورند تا روحیه سلحشوری ایثارگری، فداکاری و دفاع از دین و میهن به نسل اندرنسل ما منتقل گردد، تا بتوانیم در مقابل دسایس و توطئه های دشمنان بیرونی و بداندیشان داخلی
بی‌ایستیم و نگذاریم دیگر کشور و مردم ما دست خوش ترفندها و کجروی های بیگانگان گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید