روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

یوناما: کسانی که افراد ملکی را می کشند باید به عدالت کشانده شوند

یافته های هیئت معاونت ملل متحد درافغانستان ” یوناما” نشان می دهد که طالبان درحمله به شهرلشکرگاه عمدأ مسئولان ملکی دولتی را هدف قرارداده اند .به گزارش آژانس باختر، یوناما بعد ازبررسی ادعا گروه طالبان مبنی برمسئولیت گرفتن بمب گذاری دراستدیوم ورزشی شهرلشرگاه اعلام کرد که یافته های ابتدایی نشان می دهد دراین حمله مسوولان ملکی دولتی عمدأ هدف قرارگرفته اند .دراعلامیه یی  یوناما به جناح های درگیریاد آورشده است که تعریف فرد ملکی درمطالبقت باقوانین بین المللی شامل اعضای ادارات ملکی دولتی نیز می شود. یوناما دراین اعلامیه اضافه کرده است که هدف قراردادن عمدی افراد ملکی شامل جرایم جنگی می باشد. یوناما تصریح کرده است که درمطابقت به اصول و قوانین بین المللی  طرف های درگیر درجنگ مکلف هستند تاهمیشه میان جنگجویان و افراد ملکی تفکیک قایل شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید