روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

یاسمین سروری: دین مقدس اسلام در امر صلح دساتیر والایی دارد

تأمین صلح و امن پایدار از نیازهای مبرم جامعه ما به شمار می رود. زنان مردان، محاسن سفیدان، جوانان و اطفال همه یک صدا خواهان برقراری صلح در کشور اند و برای دریافت راه حل ها میکانیزم های خاص را پیشنهاد می نمایند.

 از جمله اجماع ملی مشوره دهی در امر صلح و تدویر لویه جرگه عنعنوی صلح می باشد که قرار است روزنهم ثور ۱۳۹۸ برگزار گردد و اشتراک کنندگان جرگه به بحث و مشوره پیرامون استقرار صلح بپردازند.

یاسمین سروری عالم و مدرس دریکی از مدارس دینی شهر کابل می گوید: می خواهم مطالبات خویشرا به نمایندگی از قشر مظلوم و آسیب پذیر از جنگ و به نمایندگی از خواهران در حوزه دینی چنین بیان نماییم. زنان بدون شک از قربانیان اصلی جنگ افغانستان اند.

از هر دو جانب این زنان اند که شوهران، پدران، برادران، و فرزندان خود را از دست می دهند.

 ما همه از جنگ واقعاً خسته شدیم متأسفانه صدای ما را طرف های درگیر جنگ کمتر شنیده اند. دیگر صبر و حوصله ما به پایان رسیده تحمل این هم جنگ و بدبختی را نداریم.

نمی خواهیم دیگر نزدیکتر عزیزان ما چوب سوخت جنگ باشند.

ممکن طالبان نیز به این امر ملتفت شده باشند که جنگ راه حل نیست اگر می بود ممکن در ۱۷ سال نتیجه می داد.

 بناءً توصیه ما به طالبان اینست به خاطر رضای خداوند«ج» و رضای مادران درد کشیده افغان به صدای صلح و ختم جنگ لبیگ گویند.

برای رسیدن به صلح آغاز شده همه استقبال می کنیم. هر چند در پروسه صلح به زنان نقش داده شده است ولی از آدرس مدارس دینی که  صدها خواهر عالم، ما در آنجا مصروف درس و تحصیل هستند گفت که متأسفانه سهمی از آنها در نظر گرفته نشده است.

و زمانیکه برای هیئت مذاکره کننده در نشست بین الافغانی تصمیم اتخاذ شد.

به این صنف سهمی داده نشده است هر چند به نمایندگی از زنان ۳۰ درصد زنان شامل اند.

اینکه طالبان جنگ را با استدلال از آیات و احادیث توجیه شرعی کرده باید به زنان در حوزه های دینی فرصت داده شود تا در چنین نشست ها در دفاع از حقوق و نقش زنان با آیت و حدیث در برابر شان استدلال قوی کنیم. زیرا قرآن کریم کتاب هدایت و رهنمایی مسلمانان تأکید بر«والصلح‌خیر» دارد.

باید با عمل به آیات قرآنی و سیرت مبارک نبوی به این جنگ فرسایشی که جز ادامه ویرانی و برادرکشی پیامد ندارد هر چه زودتر خاتمه داده شود همه برادر وار و خواهروار در سایه صلح و خیر به حل اختلافات نایل آییم.

خانم سروری افزود: زن افغان زن دیروز در بند چهار دیوار خانه نه بلکه زن آگاه و تعلیم یافته و تحصیل کرده است. هیچگاه از حقوقی که اسلام عزیز به ما عطا کرده عدول نخواهیم کرد.

 ولی اینرا هم نمی خواهیم که با خواست های در مغایرت با دین بهانه گرفت که ما صلح نمی خواهیم گویا این یا آن خواسته ما قربانی می شود زیرا دین مقدس اسلام در امر صلح وقطع جنگ در بین مسلمانان و مشاوره و شورا دساتیر نهایت والا و عظیم الشان دارد اگر ما به تاریخ صدر اسلام و غزوات رسول اکرم«ص» مراجعه کنیم در صلح حدیبیه رسول بزرگوار اسلام مشاور خود
ام سلمه«رض» را قرار دادند که زن آگاه، مسلمان و با درایت است از وی مشوره می گرفت.

بناءً صلح خواست همه اقشار جامعه و به خصوص زنان کشور بیشتر از همه است.

پیام من به نمایندگی از خواهران عالم دینی اینست که باید سهم فعال به خواهران ما در این حوزه در نظر گرفته شود.

از تدویر جرگه مشورتی صلح حمایت کرده امیدداریم تا در جستجوی راه حل دایمی ختم جنگ و تأمین صلح، و ختم خونریزی و برادرکشی مشوره های سودمندی ارائه نماید. 

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید