روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

گل رحمان قاضی:  خواست مردم از طالبان این است که برای منافع ملی ارجحیت بدهند

هفتمین دور گفتگوهای رسمی نمایندگان امریکا وطالبان قرار است روز شنبه ۸ سرطان مطابق ۲۹ جون در دوحه پایتخت قطر برگزار گردد.این دور از گفتگوها در حالی آغاز می شود که در شش دور گذشته به کدام توافق اصلی دست نیافته انتظار میرود این دوره همراه با توافق جامع صلح همراه بوده و زمینه را برای نشست بین الافغانی مساعد سازد. این در حالیست که روز شنبه گذشته وزارت امور خارجه پاکستان نیز نشستی را تحت نام روند لاهور با اشتراک برخی از سیاست مداران افغان در شهرک مری درباره راه های رسیدن به صلح برگزار کرد. جانب پاکستان وعده سپرد که پاکستان به دنبال یافتن راه صلح آمیز برای پایان دادن به جنگ افغانستان است. اینکه این نشست ها چه نتایج را به دنبال خواهد داشت.

گل رحمان قاضی رئیس شورای صلح و نجات افغانستان در رابطه به این موضوع دیدگاهش را چنین بیان داشت:

از هرگوشه و کنار جهان که صدای صلح خواهی برای افغاسنتان بلند می شود بشرط آن که صادقانه باشد افغانها از دل و جان لبیک می گویند
کوشش می کنند اشتراک کنند ولی نشست هایی که در رویت یک چیز و در عقب به صلح خلل وارد کند قابل قبول نیست عمده ترین خواست ما آغاز مذاکرات بین الافغانی و رو در رو بین افغانها است. تا راه حل اساسی را برای جنگ کنونی جستجو نماید. در رابطه به نشست روند لاهور و هفتمین دور مذاکرات قطر با طالبان باید گفت. آنان می توانستند در داخل کشور همچو نشستی را دایر و به بحث و تبادل نظر بپردازند. و اگر قرار
می بود که مخالفان دولت نیز اشتراک می کردند با نمایندگان احزاب جهادی و شخصیت های سیاسی و ملی بحث میکردند. باید جانب مقابل در تعهدنامه مشخص می شد. و اگر این نشست با جانب حکومت پاکستان باشد. حرف خوب است ولی

بهتر می شد که جانب پاکستان به حکومت افغانستان پیشنهاد نشست و تبادل نظر را می داد تا با نشست و بحث به یک سلسله توافقات در قضیه جنگ و صلح دست می یافتند، مکان، وقت و زمان آن نیز در صورت مذاکره و مباحثه مشخص می شد.

در رابطه به برگزاری هفتمین نشست قطر با طالبان باید گفت: جهانیان و همه یی افغانها از آغاز یک چنین پروسه راه حل از همان آغاز استقبال کرده، اینکه تا هفتمین دور نشست های بین الافغانی محقق نشده و یک سلسله شک و تردید های را در قبال داشته جا دارد که انتظار داشت و خوشبین بود. به اصطلاح هرچه دیر آید خوب آید. امیدوار هستیم در این دور که روز شنبه آغاز می شود. یک سلسله تصمیم های عملی اتخاذ شود که برای مردم افغانستان محسوس و ملموس باشد و با ضمانت های قوی برای ختم جنگ، خروج نیروهای خارجی از کشور برقراری آتش بس پایدار و یافتن راه حل سیاسی و دایمی همراه گردد.

اینکه تسهیل کننده نشست آلمان است. با توجه به نقش آلمان در برگزاری نشست بن، این نشست نیز نتیجه بخش خواهد بود.

اینکه نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان تأکید کرده که به دنبال دستیابی به یک توافق جامع صلح با طالبان است امیدواریم طالبان نیز این چارچوب را بپذیرند. به جنگ و برادر کشی پایان داده به حل سیاسی توافق نمایند. خروج مسئولانه خارجی ها بر مبنای یک زمانبندی مشخص خواست همه یی افغانها است. ولی کمک در بازسازی کشور را استقبال می کنیم زیرا افغانستان قربانی فراوان برای آزادی جهان داده حق دارد که کشورها در بازسازی و تأمین صلح واعمار مجدد افغانستان همکاری صادقانه نمایند. شخصاً امیدوارهستم که دور هفتم نتیجه بخش بوده در دور بعد بر اساس این دور قدم های عملی برداشته شود تا هر چه زودتر ما را به صلح برساند. همه از جنگ خسته شده ایم. افغان توسط افغان کشته و کشور بیشتر از پیش ویران شده است. جا دارد با تفاهم و جستجوی راه حل معنوی و مذاکرات بین الافغانی به تفاهم برسیم.

انتظار خادم تحلیلگر مسایل سیاسی در رابطه رسیدن به راه حل سیاسی صلح آمیز می گوید:

صلح یک پروسه پیچیده است بحث مکلفیت در آن وجود ندارد. هر نشستی که در منطقه و در کشورهای بیرونی برگزار می شود از آن استقبال می کنیم.  

بحث عمده اینست که ما چگونه میتوانیم از این نشست ها و بحث ها که در مطنقه و جهان برگزار می شود سود ببریم. یک اصل عمده در مسأله راه های تحقق صلح تدویر نشست های متعدد در منطقه، مسکو و سایر کشورها است. که به نحوی نقش خویش را در مسأله جنگ و صلح افغانستان دارند و نکته عمده در تدویر نشست ها اینست که آیا حرف ها عملی می گردد؟ ستراتیژی و پالیسی های شان در قبال افغانستان از الفاظ به عمل مبدل می شود؟ چقدر در کردار و عمل شان صادق اند. کدام میکانیزم هایی را پیشنهاد می کنند که در زمینه مفید است. حکومت و دولت افغانستان چقدر با جانب ایالات متحده همنوا و همصدا است. نشست هایی که صورت گرفته همه به بحث های عمیق تحلیل نیاز دارند. ولی در حال حضر هر قدمی که برای تأمین امن و ثبات و صلح در افغانستان از هر جانب برداشته می شود باید به دیده نیک دید زیرا هر قدر تفاهماتی که صورت می گیرد مفید واقع خواهد شد.

در رابطه به هفتمین دور مذاکرات ایالات متحده امریکا با طالبان  را در قطر هرچه زودتر توافق صورت می گیرد، نمایانگر آن است که جنگ دیگر اهر حل نیست باید به اساسات صلح توافق کرد که  همانا قطع جنگ است. صلح یک پروسه طویل المدت است باید انتظار و تحمل داشت. خواست ما از طالبان اینست که منافع ملی و علیای مردم افغانستان را بیشتر ارجحیت بدهند که همانا ختم جنگ، تفاهم و راه حل سیاسی برقراری آتش بس پایدار است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید