روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

گفتمان ملی راه حل بحران کنونی

علیرغم این که امیدواری ها نسبت به صلح در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته اما کشمکش ها و بحران های پسا انتخابات همچنان به صدا درآمدن زنگ خطر، پیرامون شناسایی نخستین مورد ویروس کرونا در کشور، مشکلی بر مشکلات مردم ما افزوده و مردم ما را از این ناحیه نگران ساخته است.

هرچند ویروس کرونا یک تهدید مقطعی و زودگذر خواهد بود، اما آثار و علایم چهار دهه جنگ در کشور، علاوه بر این که عوض نشده، برعکس افزایش یافته و دارد با گذشت هر روز این علایم به یک فرهنگ مبتذل مبدل می گردد که در نظام دموکراتیک و مردم سالار، همچنان نظام های اسلامی همچو فرهنگ، هیچ چسپی ندارد، زیرا اسلام عزیز تعصب و تفوق طلبی را نفیه و برتری انسان ها را در تقوای آنان دانسته است.

روی این اساس به وضاحت گفته می توانیم که در شرایط کنونی افغانستان، بحران های موجود، نه تنها ناشی از زیر پا گذاشتن قانون و قانونیت  است، بلکه جا طلبی و علاقه مندی پیش از حد به قدرت نیز اثرات منفی خود را گذاشته است به این معنی که اگر کسی در قدرت سهم نداشته باشند، میدان را باخته است، در صورتی که سیاسیون کشور میتوانند با احترام به قانون و پذیرفتن نظام دموکراتیک و مردم سالار و مؤلفه های آن، جایگاه و منزلت خود را در جامعه تقویت و نقش مثبتی را برای رفاه و آسایش کشور، همچنان طرح وتطبیق برنامه های مدون و جامع شان، بازی کنند، اما با تأسف باید گفت  که بحران های پسا انتخابات و کشمکش های ناشی از آن، آنچنانی که کار را به جایی نمی کشانند، برعکس نظام جمهوریت، جغرافیای سیاسی، اقتدار دولتی و در کل مردم افغانستان را نشانه گرفته است که بدون شک به باور آگاهان امور سیاسی یکی از دلایلی که امروز این بحران را فربه ساخته، طولانی شدن روند گفتگو های صلح و مداخله راهبردی کشورهای بیرونی در امور داخلی افغانستان، است.

نا گفته نباید گذاشت، بحران کنونی امروز نه تنها عرصه های حیاتی کشور، بلکه فعالیت های روتین حکومت را نیز تحت شعاع قرار داده که قطعاً به نفع منافع ملی و مصالح علیای کشور نیست، بلکه زمینه مداخله خارجی ها در امور داخلی افغانستان را بیشتر مساعد می سازد. 

بنابرین هنوز فرصت است تا با توجه به واقعیت های جامعه، سیاسیون کشور در محوریت واحد، عاقلانه بیندیشند، صبورانه و مسئولانه گام بردارند و نسخه لازم را برای فرو نشاندن این بحران، تجویز کنند و با تدویر گفتگمان ملی و اجتماع ملی، برای ایجاد یک حکومت ملی و فراگیر با ترکیب نیروهای ترقی خواه، اقدام نمایند تا این حکومت بتواند از یک سو مذاکرات صلح را که اکنون منحیث یک راهبرد اساسی در پیش روی ما قرار دارد، مدیریت و رهبری کند و از سوی هم به این بحران، نقطه پایان گذارد، زیرا این مسئله اظهر من الشمس است که هیچ دستی برای یاری و نجات کشور به سوی ما صادقانه دراز نیست، بلکه به شواهد معتبر سیاسی، همه امکانات داخلی و بیرونی و سازوبرگ های اطلاعاتی، برای فروپاشی افغانستان همآهنگ شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید